Timring-Vildbjerg Jagtforening

Velkommen til Timring-Vildbjerg Jagtforenings hjemmeside. 

Seneste nyt - Tryk på overskriften som linker til yderligere tekst eller billeder!

17-05-2020
Flugtskydningsudvalget har udarbejdet en lokal holdskydningsturnering.
Se program og regler via linket.
20-06-2020
Sommerskydning og grillfest
Nærmere program senere, da det er afhængig af corona-situationen.
24-04-2020
Efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen og Danmarks Jægerforbund, vil vi gerne begynde en forsigtig genåbning af foreningens aktiviteter.
Frem mod genåbningen af aktiviteterne, påhviler det de enkelte udvalg i samarbejde med bestyrelsen at udarbejde planer for, hvordan aktiviteterne konkret kan og skal gennemføres. Til brug i denne forbindelse er der udarbejdet en generel vejledning til brug i jagtforeninger og en supplerende vejledning til brug på skydebaner.
Disse kan findes her: https://www.jaegerforbundet.dk/media/15126/vejledning-for-udend%C3%B8rsaktiviteter-i-danmarks-j%C3%A6gerforbund.pdf
samt:
https://www.jaegerforbundet.dk/media/15138/200423-supplerende-vejledning-for-gen%C3%A5bning-af-flugtskydebaner-i-dj-002.pdf
Hvilke aktiviteter der vil blive genåbnet, afhænger af en vurdering i de enkelte udvalg, (Hund, Flugt, Riffel)
Genåbning af aktiviteter vil blive offentliggjort her på siden og på Facebook.
Der skal henstilles til at hvert enkelt medlem vurderer egen risiko før deltagelse i aktiviteter.
Sygdomssymptomer og særlige risikogrupper
• Husk at man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som f.eks. feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
• Det er især vigtigt, at vi passer på personer i særlige risikogrupper og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger – se mere på https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper
Pas godt på hinanden derude
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
29-04-2020
Flugtskydningsbanen
åbner onsdag den 29. april kl. 18.00.
FORELØBIG ER DET KUN FOR MEDLEMMER AF Timring-Vildbjerg Jagtforening.
26-04-2020
Nyt fra flugtskydningsudvalget
Vi har nu forsigtigt fået lov til at starte flugtskydningsaktiviteter.
Så onsdag den 29. april kl. 18.00 åbner banen på Albækvej.
Følgende forskrifter SKAL følges:
• Der må maksimalt være 10 personer på hver standplads og der skal være minimum 2 meters afstand mellem dem
• Der kan kun betales med mobilepay eller ved bankoverførsel
• Der skal bruges håndsprit ved håndtering af udtrykker. Der står håndsprit på hver standplads
• Banen er ensrettet og alle starter ved bagduerne
• Efter skydning bør alle skytter tage hjem
• Har du symptomer på sygdom eller føler du dig utryg SKAL du blive hjemme
Vær opmærksom på at klubhuset er lukket, men der er udendørs salgssted.
VIS HENSYN TIL HINANDEN!
Venlig hilsen
Flugtskydningsudvalget
07-04-2020
Planen over alle foreningsjagter kan ses via linket
Der er stadig ledige jagter – både foreningsjagter på golfbanen og andejagter på golfbanen. Disse kan købes ved henvendelse til Helge Nielsen.
25-03-2020
Så kan referatet fra bestyrelsesmødet den 19. marts studeres.

Aktivitetskalender

Den 20. maj

Lokal holdskydningsturnering starter

Den 20. juni

Sommerskydning og grillfest

Den 30. juni

Bymatch i Ørre-Sinding

Den 8. juli

Bymatch i Timring-Vildbjerg

Den 10. august

Bymatch i AHG

Den 3. september

Andejagt

Den 7. – 8. september

Hjortepûrch

Den 9. september

Andejagt

Den 24. september

Andejagt

Den 17. oktober

Foreningsjagt på golfbanen

Den 14. november

Foreningsjagt på golfbanen

Den 12. december

Foreningsjagt på golfbanen

Den 12.-13. december

Hjortepûrch

Den 9. januar 2021

Foreningsjagt på golfbanen

Hjemmesiden er opdateret den 17. maj 2020.