Nyt fra bestyrelsen

Sommertur med Jagtforeningen


Sommertur med Jagtforeningen

Søby brunkulslejer, Brunkulsvej 29, 7400 Herning

Fredag den 23. august fra kl. 14.30


For de som har lyst starter vi kl. 14.30 med en guidede tur rundt på museet, hvor vi hører om hvordan livet var, da brunkullene blev brudt op.


KL. 16.00 starter vi på en 2 timers tur ind på Statens del af Søby området. Både dem der har været med i rundvisningen på museet samt de nytilkomne mødes på parkeringspladsen ved museet.


Naturvejleder Jens Bøving vil vise os rundt og fortælle historier om områdets beskaffenhed.


Når vi er færdige med rundturen tager vi hen til Kurt Nielsen (Kurt Brugsen) som har en gård klods op af Søby området


Han vil give os husly så vi kan få gang i grillen. Det kunne jo være vi havde fået lidt appetit. Grill menu består af et par stykker kød, kartofler og salat.


Vi håber Kurt vil fortælle om og vise os, hvad han har gjort på hans 60 hk jord, som består af skov og vildtager.


Der er tilmelding til Alex Overgård 22438709 eller Helge Nielsen 29372509 senest den 19. august.


Tilmeldingen foregår i 3 dele

1. Tilmeld til tur på museet pris 50 kr. inkl. guide - Mødetid kl 14.30 ved museet

2. Tilmeld til guidede tur rundt i Søbyområdet (Sponsoreret af Juniorjægerne)

3. Tilmeld til grill pris 110 kr. pr. pers.

Tilmeldingen til 1. og 3. er bindende


Foreningen sælger øl og vand


BestyrelsenMÅRHUNDE REGULERING

Interesserede medlemmer (Max fem personer fra hver forening) inviteres hermed til et inspirationsmøde vedr. regulering af mårhunde.

 

Ideen med mødet er at få gang i mårhunde reguleringen i hele kommunen.

Gerne med en gruppe reguleringsjægere i hver forening.

 

Herning Kommune har bevilget Kr. 15.000,- + moms til indkøb af vildt kameraer.

Disse kameraer udlånes til foreningerne / gruppe af reguleringsjægere.

 

Niels Erik Jørgensen og Klaus Knudsen der begge er erfarne regulerings-jægere, kommer og deler ud af deres store viden om mårhunden, og reguleringen af den.

 

Mødet afholdes: Torsdag d. 23. maj kl. 19.00 i Kibæk Krydsfelt (Kibæk Hallen)

                                  

Tilmelding til Jeanette Fris på tlf.: 24813559 senest den 18. maj. Da der max må komme 5 personer fra hver forening, er det først til mølle princippet der gælder.

 

Miljøpokalen

2018:
Conny og Ivan vandt dette års miljøpokal og vil gerne vise det hele frem, så tag kone og børn med og få en hyggelig aften. Vi vil starte med en rundvisning, som bliver med traktor og vogn, så alle kan være med. Efter rundvisning vil Conny og Ivan serverer kaffe og brød ved huset ved søen, som Henry Ørskov byggede. Efter kaffe og forhåbentlig en masse spørgsmål kører vi tilbage til bilerne og siger tak for i aften. 


Rovvildt

Vi vil fra bestyrelsens side prøve og få noget mere gang i vores rovvildt system. Vi er derfor blevet enig om, at lave lidt om på det gamle koncept. Det nye - vi blevet enig om – er at omdøbe vores kragepokal til rovvildtpokalen. 

 

Konkurrencen om pokalen løber fra generalforsamling til næste generalforsamling, hvor pokalen vil blive udleveret til vinderen af året.

 

Pointsystemet ser sådan ud:

200 point for mårhund

100 point for ræv/ mår

10 point for krager, hus skade, skarv og gedde

5 point for råge, rotte og muldvarp

 

Seneste en uge inden generalforsamling skal der meldes ind med nedlagt vildt og der må meget gerne meldes ind tidligere og også flere gange i perioden. 

Indmelding af nedlagt rovvildt skal ske til Alex Overgaard på SMS til 22438709. 

Regler for salg af efterårsjagter

Golfbanen og vandværkskoven


Kun medlemmer af Timring-Vildbjerg Jagtforening kan købe jagter 
Jagterne sælges på foreningens årlige generalforsamling.
Er kontingent ikke betalt rettidigt skal der medbringes kvittering for betalingen ellers kan der ikke købes jagter.
Jagterne betales senest 1. marts samme år.
Ved køb er der mødepligt.
Tilmelding om køb af en jagt er bindende.
Betalingen kan foregå via netbank til konto eller kontant.
Ikke betalte jagter fremvises herefter på foreningens hjemmeside og kan frit købes af foreningens medlemmer ved kontakt med kassereren.
Bestyrelsen kan af disse tilbageholde enkelte jagter.
På Golfbanen må der afholdes 3 jagter pr. jagtsæson fra solopgang til kl. 12.00.
I vandværksskoven må der afholdes 4 jagter pr. jagtsæson. 
Alle navne lægges i en bowle og trækkes op indtil 1 jagt er på 2o jægere, resterende trækkes til anden jagt, herefter lægges de første 20 jægere igen i bowlen og man fortsætter fremdeles indtil alle 4 jagter er solgt. Den sidste jagt i vandværksskoven er gratis 

Såfremt der er mindre end 20 jægere som ønsker at købe jagterne, fordeles prisen ligeligt mellem de deltagende jægere. Eventuelle gæstekort fordeles ligeligt mellem køberne så der max. kan deltage 20 jægere. Gæstekortene skal fordeles til foreningens medlemmer.
Resterende beløb i jagtlejekontrakten betales af foreningens hovedkasse, og dækkes ind ved vildtsalg, bøder samt salg af andejagter.
Der påsættes forlods 2 bestyrelsesmedlemmer som jagtleder for hver jagtdag. Parole til hver jagt.

Der må skydes alt efter jagtloven. Bestyrelsen kan indføre restriktioner som vil fremgå af parolen.
Det er valgfrit hvilke hagltyper der benyttes.
Bukkepürsch på Golfbanen: Hvert år trækkes lod om 9 pladser, som opdeles i perioder. Prisen for skudt buk kr. 400,00.
Der afholdes 2 andejagter som fordeles ved lodtrækning mellem alle foreningens medlemmer som ønsker at deltage. Jagterne sælges på foreningens årlige generalforsamling til en pris a’ kr. 30,00.
Hver jæger, som køber jagten, er økonomisk forpligtiget fra 1.8-31.7 det følgende år.
Såfremt en jæger forbryder sig er det bestyrelsen som beslutter sanktioner over for denne.
Såfremt en jæger er forhindret har man lov at videregive eller sælge sin jagt til et andet medlem af Timring-Vildbjerg Jagtforening.


Timring d. 13.03.2019