Nyt fra bestyrelsen

Vildtsygdomme og hygiejne kursus

Til alle med jagttegn og medlem af DJ

Vildtsygdomme og hygiejne kursus

KOM OG VÆR MED.

Jægere får på dette kursus udvidet deres horisont omkring vildtets anatomi, sygdomme og korrekt håndtering ift. Hygiejne

Indhold: 

·  Vildtlevende vildts normale anatomi, fysiologi og adfærd. 

·  Unormal adfærd og patologiske ændringer som følge af sygdomme, miljøforurening eller andre 
faktorer, der kan påvirke menneskers sundhed, hvis vildtet spises. 

·  Hygiejnebestemmelser og korrekte metoder til håndtering, transport og udtagning af organer 
m.v. efter aflivning af vildtlevende vildt. 

·  Lovgivning og administrative bestemmelser om dyre- og folkesundhed og hygiejne i forbindelse med afsætning af levende vildt. 

Den 20-06-22 Timring sports center kl. 18:00-22:00

Der er plads til 25 mand. Og det er først til mølle princippet. Tilmeldingen er bindende.

Husk jagttegn. Der vil blive serveret en bolle og kaffe i løbet af aftenen.

Prisen er 450 pr mand, som kan overføres til konto (husk navn og hvad betalingen er for) 7670 reg nr 0001184758. Mobil pay nr. 6169QF

Tilmelding til Alex Overgaard Tlf. 22438709. SU den 12-06-22

Rundvisning på golfbanen

Hej der er efter spurgt en rundvisning på golfbanen. Man plejer og skal melde ind til mig hvis man ønsker dette. Men det må folk have overset. Hvis man ønsker det skal man kontakte mig på 22438709. Sidste udkald!!!
Hvis i har wehunt er koden DFW906 der kan i se de nye tårn placeringer. Det er bestyrrelsen og Jørgen Jensen der holder den opdateret og ikke andre.
Jeg vedhæfter et billede af de nye Stige placeringer.

Opstillingsmøde

OPSTILLINGSMØDE FOR VALG AF HOVEDBESTYRELSESMEDLEM TIL

DANMARKS JÆGERFORBUNDS HOVEDBESTYRELSE

 

Kredsbestyrelsen ønsker i samarbejde med jægerrådene i kreds 2,

hermed at indkalde til opstillingsmøde for valg af Hovedbestyrelsesmedlem (HB )

 

torsdag d. 12. marts kl. 19:00 i Aulum fritidscenter, Markedspladsen 10 • 7490 Aulum.

Alle medlemmer af Danmarks Jægerforbunds jagtforeninger under kreds 2 er velkomne til at deltage i mødet.

Hver kreds vælger et medlem til hovedbestyrelsen for en 4-årig periode. Der er valg til hovedbestyrelsen hvert andet år, hvor halvdelen af medlemmerne er på valg. I år er der valg til hovedbestyrelsen i kreds 2.

På kredsens jægerrådsårsmøder, hvor jægerrådet indstiller kandidaterne, blev der to kandidater opstillet til valg til hovedbestyrelsen:

Norbert F.V. Ravnsbæk, Holstebro, genopstiller som kandidat til HB i kreds 2.

Lars Christian Rejkjær, Ringkøbing, stiller op som kandidat til HB i kreds 2.

 

Kredsbestyrelsen håber på medlemmernes opbakning til dette opstillingsmøde og ser frem til en god dialog med de 2 kandidater.

På mødet vil der blive serveret kaffe/te m. brød. Drikkevarer herudover kan købes.

 

Tilmelding til mødet imødeses senest den 10. marts til Jan B. Rasmussen på mail: jbr@fibermail.dk / sms 4019 6246.

Mårhunde

Vi prøver forsat på og finde mårhunde i vores område. Vi kunne derfor godt tænke os og få noget feedback, med mulige steder hvor vores vildtkamera kan komme op, så vi måske kunne finde en mårhund.
Selvom det nu er skønt og modtage billeder af vildt
Mvh. Mårhunde patruljen.

Sommertur med Jagtforeningen


Sommertur med Jagtforeningen

Søby brunkulslejer, Brunkulsvej 29, 7400 Herning

Fredag den 23. august fra kl. 14.30


For de som har lyst starter vi kl. 14.30 med en guidede tur rundt på museet, hvor vi hører om hvordan livet var, da brunkullene blev brudt op.


KL. 16.00 starter vi på en 2 timers tur ind på Statens del af Søby området. Både dem der har været med i rundvisningen på museet samt de nytilkomne mødes på parkeringspladsen ved museet.


Naturvejleder Jens Bøving vil vise os rundt og fortælle historier om områdets beskaffenhed.


Når vi er færdige med rundturen tager vi hen til Kurt Nielsen (Kurt Brugsen) som har en gård klods op af Søby området


Han vil give os husly så vi kan få gang i grillen. Det kunne jo være vi havde fået lidt appetit. Grill menu består af et par stykker kød, kartofler og salat.


Vi håber Kurt vil fortælle om og vise os, hvad han har gjort på hans 60 hk jord, som består af skov og vildtager.


Der er tilmelding til Alex Overgård 22438709 eller Helge Nielsen 29372509 senest den 19. august.


Tilmeldingen foregår i 3 dele

1. Tilmeld til tur på museet pris 50 kr. inkl. guide - Mødetid kl 14.30 ved museet

2. Tilmeld til guidede tur rundt i Søbyområdet (Sponsoreret af Juniorjægerne)

3. Tilmeld til grill pris 110 kr. pr. pers.

Tilmeldingen til 1. og 3. er bindende


Foreningen sælger øl og vand


BestyrelsenMÅRHUNDE REGULERING

Interesserede medlemmer (Max fem personer fra hver forening) inviteres hermed til et inspirationsmøde vedr. regulering af mårhunde.

 

Ideen med mødet er at få gang i mårhunde reguleringen i hele kommunen.

Gerne med en gruppe reguleringsjægere i hver forening.

 

Herning Kommune har bevilget Kr. 15.000,- + moms til indkøb af vildt kameraer.

Disse kameraer udlånes til foreningerne / gruppe af reguleringsjægere.

 

Niels Erik Jørgensen og Klaus Knudsen der begge er erfarne regulerings-jægere, kommer og deler ud af deres store viden om mårhunden, og reguleringen af den.

 

Mødet afholdes: Torsdag d. 23. maj kl. 19.00 i Kibæk Krydsfelt (Kibæk Hallen)

                                  

Tilmelding til Jeanette Fris på tlf.: 24813559 senest den 18. maj. Da der max må komme 5 personer fra hver forening, er det først til mølle princippet der gælder.

 

Miljøpokalen

2018:
Conny og Ivan vandt dette års miljøpokal og vil gerne vise det hele frem, så tag kone og børn med og få en hyggelig aften. Vi vil starte med en rundvisning, som bliver med traktor og vogn, så alle kan være med. Efter rundvisning vil Conny og Ivan serverer kaffe og brød ved huset ved søen, som Henry Ørskov byggede. Efter kaffe og forhåbentlig en masse spørgsmål kører vi tilbage til bilerne og siger tak for i aften. 


Rovvildt

Vi vil fra bestyrelsens side prøve og få noget mere gang i vores rovvildt system. Vi er derfor blevet enig om, at lave lidt om på det gamle koncept. Det nye - vi blevet enig om – er at omdøbe vores kragepokal til rovvildtpokalen. 

 

Konkurrencen om pokalen løber fra generalforsamling til næste generalforsamling, hvor pokalen vil blive udleveret til vinderen af året.

 

Pointsystemet ser sådan ud:

200 point for mårhund

100 point for ræv/ mår

10 point for krager, hus skade, skarv og gedde

5 point for råge, rotte og muldvarp

 

Seneste en uge inden generalforsamling skal der meldes ind med nedlagt vildt og der må meget gerne meldes ind tidligere og også flere gange i perioden. 

Indmelding af nedlagt rovvildt skal ske til Alex Overgaard på SMS til 22438709.