Nyt fra riffeludvalget

Nyt fra riffeludvalget

Torsdag 20.8 skydes der om Jørgen Knudsens pokal. Der skydes både på 100 og 200 m.  Der er hermed også mulighed for at få riflen skudt ind inden 1.9. 

Skydningen foregår kl. 17-21 på Ørre Skytteforenings baner, Nybro Møllevej 9, 7400 Herning.

Der vil være mulighed for at købe en pølse, øl og vand.

Corona-nyt fra Riffeludvalget

Info fra Riffeludvalget:

Vi er alle blevet ramt af Corona virussen på den ene eller anden måde, således også Riffeludvalgets arrangementer!

Indskydningen på Hjortebanen den 19. april er aflyst, da vi stadigvæk ikke må forsamles til den tid.

Som mulighed for indskydning har vi lejet Ørre Skytteforenings langdistancebane tirsdag den 12. og torsdag den 14. maj, begge dage fra 17.30 - 21.00

Det er tæt på bukkejagten, men tidligste mulighed for at gøre noget, og arrangementerne er betinget af, at vi får lov til at forsamles til den tid!

Hvis du har en fornemmelse af problemer med din riffel, vil det være fornuftigt at komme den 12, maj, da det giver et par ekstra dage til udbedring.

Der kommer muligvis også chance for indskydning på Resdal Baune i Sørvad, dette er dog ikke helt afklaret endnu, nærmere info følger om dette, hvis muligheden opstår.

Vi vil holde jer opdateret efterhånden som situationen udvikler sig.

Husk også, at de der har bukkejagt på Golfbanen skal møde op, eller have bestået riffelprøven i år, for at måtte gå på bukkejagt på foreningens terræn.

Vi skal afregne Ørre Skytteforening 50,- pr deltager, så prisen for indskydning bliver nok 60,- pr. aften.

 

Adresse:

Ørre Skytteforening

Nybro Møllevej 9

7400 Herning

Skydehuset til venstre - der er andre brugere på 50 meter banerne!

Husk høreværn!

Øl og vand vil kunne købes på banen

Spørgsmål - kontakt Mads på 20117505

 

Med venlig hilsen

Riffeludvalget

 

Nyt fra Riffeludvalget 2020

Orientering fra Riffeludvalget – Februar 2020

 

Vi har fået datoen for indskydning på Hjortebanen i Ørre – det er søndag d. 19. april, fra 9.00 – 12.00. Det er også her, der skydes om Hjortepokalen.                                                                                                                                                                                              

 

Vedrørende almindelig træning/indskydning til bukkejagten i øvrigt – vi har endnu ikke fået besked fra Herning Kommune, om vi igen i år kan skyde på Resdal Baune i Sørvad, men forventer afklaring snarest. Reelt skyder vi her på en forældet/udløbet miljøgodkendelse, men de har dispenseret indtil nu. Hvis vi ikke kan skyde i Sørvad, vil vi prøve at få tider i Ulfborg.                                                                                        

Nærmere orientering følger, når vi kender situationen.

 

Omkring Riffelbanen i Sørvad – i fremtiden ”Resdal Riffelbane”                                                                                                                                            

Af forskellige årsager bliver det nødt til at være en selvstændig forening under Danmarks Jægerforbund, bl.a. på grund af det økonomiske og miljømæssige ansvar ved evt. ophør af/oprydning efter banen.

I øjeblikket er det Aulum/Grove- Timring/Vildbjerg- Vinding/Sørvad- og Ørnhøj Jagtforeninger, der er med i arbejdet.

Vi er ved at have planerne på plads, banen er tegnet, lejekontrakt med Kommunen på arealet er lavet, men ikke underskrevet, ligesom vedtægter for foreningen er udarbejdet.

Vi har tilsagn fra RGS Nordic (selskab, der arbejder med forurenet jord) om, at de vil levere og oplægge de 2.500 – 3.000 lastbillæs jord, der skal bruges til støj- og afspærringsvolde.

For at få økonomi i projektet, vil det være nødvendigt med et økonomisk bidrag fra de deltagende foreninger (Rammebeløb p.t. for projektet er i størrelsesordenen 250.000, -  Der kan søges tilskud flere forskellige steder, hvilket vil blive gjort, når projektet startes.                                                    

Mere information følger på generalforsamlingen, så mød op og hør mere.

 

Mvh.                                                                                                                                                                                                                                                                           Riffeludvalget.  

Mads S. Andersen                                                                                                                                                                                                            

Riffelindskydning

Uden træning dur helten ikke. Husk riffel træning starter søndag!

Nyt fra Riffeludvalget 2018

Vi fastholder igen torsdag aften som træning/indskydningsaftener selv om det kolliderer med hundetræning. Vi vurderer, at det giver mindst gener for alle, og vi kan heller ikke selv vælge aften på skydebanen. Naturligvis håber vi på igen at have torsdag aften for os selv på et tidspunkt.

Til gengæld laver vi mulighed for at starte kl. 18.00.

Er der én af Jer som har behov for at skyde tidligere end det en aften, skal i kontakte Mads for at høre, om det er muligt.

Vi starter som sædvanligt sæsonen på hjortebanen ved Herning Jagtcenter i Ørre med indskydning/skydning om Hjortepokalen: Søndag d. 15/4 kl. 9.00 – 12.00.

Træning på Hjemmeværnsbanen, Trehøjevej 58, er på flg. datoer:

19/4 - 2018

26/4 - 2018

3/5 - 2018

10/5 - 2018

14/5 - 2018

Alle aftener fra kl. 18.00 – 21.00

Hvis nogen har behov for kontrolskydning lige efter bukkejagtens start, eller bare vil træne for at blive bedre, bliver der måske mulighed for dette torsdag d. 24/5 – ret henvendelse til Mads om dette.

Torsdag d. 16/8 har vi lejet langdistancebanen i Ulfborg – her vi der blive mulighed for at skyde på op til 300 m. afstand. Vi vil her også skyde om Jørgen Knudsens pokal:

Ulfborg Skyttecenter, Torstedvej 1, 6990 Ulfborg

Kl. 18.00 – 21.00

Husk igen, at alle som har bukkejagt på foreningens terræner, enten skal have bestået riffelprøven i 2018, eller møde op til en af vore ovenstående træninger for godkendelse.

Alle, også ikke- medlemmer er velkomne til vore arrangementer. vi er uddannede instruktører, og må lade alle prøve at skyde disse dage.

Har nogen et akut behov for indskydning, må I kontakte os, vi vil prøve at være behjælpelige med dette.

Indskud vil alle til alle arrangementer være 50,-

Med venlig hilsen

Riffeludvalget

Mads S. Andersen

20 11 75 05

madsslothandersen@gmail.dk