Referater fra bestyrelsesmøder

Referat fra den 7. juni 2022

Deltagere: Helge Nielsen, Ole Madsen, Alex Overgaard, Ernst Madsen, Kim Jensen

Åben/lukket

Emne

Besluttet

Til næste gang

Ansvarlig

 

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

 

 

Alle

Åben

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

 

 

Åben

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

 

 

 

Gennem gang af referat sidste møde.

 

 

 

Åben

Årshjul.

Ingen tilføjelser

 

 

Åben

Evaluering af bukkekaffe.

God dag ca. 30 mennesker, der skal vurderes mht. mængde der skal købes til næste år. Evt. nogle færre slags pålæg. 4  bukke fra i år og 4 fra sidste år.

1 kronhjort og 1 Dåhjort

Sigfred fik pokal for bedste buk.

Der var livlig debat omkring jordkøb under kaffen.

 

 

Åben

Hygiejne kursus

20 juni kl. 18:00-22:00.        dd. er der kun 6 tilmeldte. Kurset bliver aflyst hvis der ikke kommer min 20 deltagere

 

Alex

Åben

Bekæmpelse af rovvildt. (kursus)

25/8 holdes 3 timers kursus på flugtskydnings banen kl 18:30

Der laves opslag

Alex

Ernst

Åben

Aften tur til Borris

Der planlægges en aften tur til Borris i August, dato følger

 

 

Åben

Næste møde.

6/9   Holdes hos Ernst kl. 19:00  

 

 


Referat fra den 5. maj 2022

Deltagere: Helge Nielsen, Ole Madsen, Alex Overgaard, Ernst Madsen, Kim Jensen.

 

Emne

Besluttet

Til næste gang

Ansvarlig

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

 

 

Alle

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

 

 

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

 

 

Gennem gang af referat sidste møde.

 

 

 

 

 

 

 

Evaluering Jægerrådsmøde.

 

 

Kim

Evaluering repræsentantskabsmøde i Timring hallen.

Hallen er godt booked kommende år

Man er spændt på kommende varme regnskab

 

 

Alex

 

 

 

 

Bukkekaffe.

21maj kl. 9:00.  salg af Præstbjerg jagter.

 

Alle

Jordkøb. (Flugtskydning bane)

Alex får lavet 2 prøve skilte til firma reklamer A3 og A4

 

Alle

Ny stiger på golfbane.

Er købt og stillet op. Placereing af nye stiger kommer på hjemmeside   Hvis der er ønske om rundvisning kontaktes Alex

 

 

Næste møde.

7/6 2022 ved Alex

 

 

 

Konstituering 2022

Konstituering i Timring-Vildbjerg Jagtforening  

mandag d. 28/2 2022  

                                                             Emne  

 

Bemærkninger

Konstituering  

Bestyrelsen  

Formand: Kim Jensen  

Næstformand: Alex Overgaard  

Kasserer: Helge Nielsen  

Sekretær: Ole Madsen  

Mening: Ernst Madsen

 

 

Konstituering  

Flugtskydning  

 

Formand: Bjørn Fris  

Kasserer: Erik Andersen  

Kenneth Frosch  

Jesper Andersen  

 

Konstituering  

Hundeudvalg¨  

 

Frysemand: Bent Christensen  

Formand Michael Wittrup  

Kasserer Jan Holmgaard  

Kim Jensen  

Konstituering kommer senere  

Konstituering  

Riffeludvalg  

 

Formand: John Ø. Østergaard  

Kasserer: Søren Holmer  

Næst formand: ”Guf” Niels jørgen

Skiveansvarlig: Mads S. Andersen  

Sekretær: Rikke Linneberg Wittrup  

Konstituering  

Junior udvalg  

Formand og Kasser: Jeanette Fris  

John Madsen  

Bjørn Fris  

 

 

Jagthorn  

Kontaktperson: Ole Fris  

 

 

 

 

Kommende projekter:

 

 

 

Bestyrrelse:

 

Jordkøb til flugtskydningsbane

Evt. Sammen lægning med Abildå

Jagtforening.

 

 

 

 

 

  Flugtskydning:

  Sporting bane der ønskes færdiggjort

Har nyt terræn ved Grønbjerg og Herning

  Hundeudvalg

  Træner til unghund

 

Riffel udvalg

5 arrangementer i år

Hjorte pokal

3 x indskydning i foråret

Jørgen knudsens pokal

 

Evt:                          1.

 

 

 

                                2.

 

                                3.

 

 

                                4.

 

 

 

                    

Meget snak ang jord køb

Mulighed for at give gaver, søge fonde

Anparter osv.

 

Snak ang. Sammenlægning med Abildå

 

En del snak ang. kontingent forhøjelse

Vi har lav kontingent i forhold til andre foreninger!!

 

Hvad skal der til for at tiltrække de unge

til vores arrangementer evt. få flere unge til foreningen.

 

 

 

 

Referat fra den 5. april 2022

Deltagere: Helge Nielsen, Ole Madsen, Alex Overgaard, Ernst Madsen, Kim Jensen.  

 

Åben/lukket  

Emne  

Besluttet  

Til næste gang  

Ansvarlig  

 

Underskrivelse af referat fra sidste møde.  

 

 

Alle  

Åben  

DJ-nyt.  

Se under DJ nyt.  

 

 

Åben  

Kreds nyt.  

Se under kreds nyt.  

 

 

  Åben

Gennem gang af referat sidste møde.  

Alex kommer på som facebook admin. Sammen med Jørgen.  

 

 

 

Årshjul.  

 

 

 

  Åben

Repræsentantskabsmøde i Timring hallen.  

  20/4 kl 19    Alex deltager

 

 

  Åben

Næste møde.  

  9 maj kl 19  hos Ole.

 

 

  Åben

Bukkejagt Præstbjerg

Jørgen Jensen 16 - 22 maj   Cecilie Madsen 27/6 - 3/7

Riffel udvalg 11/7 - 15/7  

Begge dage incl.

 

 

Åben

Skydestiger på golfbanen

Alex finder placering.  Forening indkøber 3 stk stiger

 

  Alex

Åben

Bekæmpelse af rovvildt

kursus

Ernst kom med forslag om kursus fra jægerforbund

Evt august måned

Ernst arbejder videre

 

 

 

Referat fra den 10 marts 2022

Deltagere: Helge Nielsen, Ole Madsen, Alex Overgaard, Ernst Madsen, Kim Jensen  

Emne  

Besluttet  

Til næste gang  

Ansvarlig  

Underskrivelse af referat fra sidste møde.  

 

 

Alle  

DJ-nyt.  

Se under DJ nyt.  

 

 

Kreds nyt.  

Se under kreds nyt.  

 

 

Gennem gang af referat sidste møde.  

  Godkendt

 

 

Årshjul.  

 

 

 

Evaluering af generalforsamling.  

  Hvordan får vi flere med til generalforsamling?  Der var 30 fremmødte

Incl. Bestyrrelsen.

 

 

 

 

 

 

Evaluering af ræveregulering.  

  Ikke det store fremmøde ca. 10 pr. gang

Der var 13 til afslutningsfest det var en hyggelig aften

Det virker som om det er passende med kun jagt lørdag

 

 

Næste møde.  

  5/4 kl 19 hos Helge

 

 

Evt.  

  Skal der nye tårne op på golfbanen?

  Alex spørger efter stiger på facebook

Og spørger komunen efter om vi må sætte flere stiger op.

  Alex

 

Kim  Jensen                     Ernst Madsen                                     Alex Overgaard                                  Helge Nielsen                               Ole Madsen

 

Generalforsamling den 21. februar 2022

Antal deltagere: ca. 30

Emne

Besluttet

Mindes

Knud Overgaard

Valg af dirigent

Mads Sloth

Miljø pokal

Der var ikke kommet nogen forslag ind, på en evt. modtager, det er derfor besluttet at Palle Pedersen

Som fik den i sommeren 2021 får lov til at beholde den til næste år

Beretning

Hovedbestyrelsen – Kim Jensen

2021 startede som 2020 sluttede med div. Corona restriktioner, hvilket betød at rævereguleringen bev aflyst.

Generalforsamlingen måtte rykkes frem til d. 14.juni hvor kun 25 personer deltog, måske Coronaen spillede en rolle.

 

16. maj blev der afholdt bukkepral. Der var ca. 40 deltagere der trodsede at vejret ikke var det bedste. Der var 6 bukke på paraden denne morgen.

Præmie for flotteste buk gik til Villy Bertelsen

Anden præmien gik til Kasper Friis

Præmien for den sjoveste buk fik Helge Nielsen

 

Anderjagterne blev afholdt med fuldt fremmøde fra de 8 tilmeldte på første jagt og 6 ud af 8 på anden jagt.

Der var ænder på begge jagter, dog blev der ikke skud andet end huller i luften på den første jagt, hvorimod anden jagt bød på to leverede ænder på 2 skud, (Kenneth Frosch)

 

Drivjagterne på golfbanen blev gennemført, dog ikke med fuldt antal, da flere ikke mødte op, på trods af at jagterne var solgt.

Udbyttet på jagterne blev:

7 Hare, 8 Snepper, 2 Bekkasiner

På jagten d. 27. november var journalisten Troels Romby Larsen med for at lave en reportage til Bladet Jæger, p.t. er der ikke kommet nogen artikel ud af det endnu.

Kim takkede Villy Bertelsen for at skrive beretninger fra de forskellige jagter.

 

På Præstbjerg var jagterne ændret så den ene jagt blev afholdt som en ren hagljagt, og en anden blev afholdt som en bevægelsesjagt (trykjagt) i stedet for de sædvanlige drivjagter.

På hagljagten blev der skudt 2 snepper og 1 hare, set masser af råvildt, men måske det dårlige vejr var skyd i at der ikke blev skud råvildt denne dag.

På bevægelsesjagten blev der skudt et stykke råvildt og 1 sneppe.

I alt blev udbyttet på Præstbjerg:

4 forårs bukke, 1 hare, 1 Spids dåhjort, 2 kronhinder, og 1 Rå

Det er blevet bestemt at oktober jagten udgår til fordel for en ekstra i januar, som bliver en bevægelsesjagt så der i denne sæson skal være to bevægelsesjagter, én hagljagt og to drivjagter.

Kim takkede Kenneth Frosch for at skrive beretninger fra årets jagter på Face Book.

 

Vi havde 3 mand med på Knudmose jagten, Bent Hjuler Sørensen, Aksel Jacobsen og Mads Slot Andersen, Herning Kommune havde skåret (den bedste) såt væk da der i dag går helårs kreaturer på arealet. Udbyttet blev 1 råbuk, 1 Hare, 1 Fasankok og 2 snepper.

 

Pr d.d. er vi 206 medlemmer i foreningen, fordelt på 6 Æresmedlemmer, 124 Ordinære medlemmer, 7 Ungdomsmedlemmer, 9 Husstandsmedlemmer, 50 Ekstraordinære medlemmer og 9 Senior melemmer.

 

Til slut oplyste Kim at han var blevet kontaktet vedr. jorden som flugtskydningsbanen ligger på, Kim Lunderager er interesseret i at købe jorden af Henning Nielsen (nuværende ejer), da en sådan handel med alt sandsynlighed ville kunne få betydning for skydebanens tilstedeværelse, bad Kim om forsamlingens holdning til, om bestyrelsen skal gå i gang med at undersøge mulighederne for at foreningen evt. kunne købe jorden af Henning. Stykket består af ca. 9-11 ha. til en pris på 50.000 kr. pr. ha.

Efter en del debat der gik meget i retningen af at forsamlingen bakkede op om, at bestyrelsen skulle gå videre med at undersøge mulighederne for et evt. køb.

formanden sluttede sin beretning, som blev godkendt.


Flugtskydningsudvalget – Bjørn Fris
Årets juleskydning var aflyst p.ga. Corona

Og starten på skydesæsonen var også ramt lidt af div. Restriktioner.

Der er blevet afholdt arbejdsdag d. 12. marts, hvor der blev gjort klar til opstart, 9 deltager deltog i  regn og blæst.

På en ny arbejdsdag blev der malet skydehuse osv.

Sommerskydning blev afholdt 26.6. og der blev set fodbold og hygget under spisningen.

Der er holdt en arbejdsdag mere i september hvor der blev ryddet op, her kunne Bjørn godt have brugt et par stykke mere til at samle haglskåle op.

Søn. 20. marts er der juleskydning kl. 10-14, der er gratis suppe til alle fremmødte.

Søn 27. marts er der alm. Træningsskydning kl.10-13

Ons. 30. marts startes sæsonen op hvor der er tilmelding til hold/amtsskydning

Lør. 11. juni bliver der sommerskydning

 

Bjørn gør opmærksom på at de ind imellem mangler hjælp til at sælge skydekort og div. I klubhuset, og at der er blevet snakket om at lave en form for tilmelding via et elektronisk medie, således at man kan se ledige vagter og evt. melde sig på til at tage vagter.

Bjørn afslutter med at der vil blive arbejdet videre med det igangværende projekt Sporting bane, samt takkede alle hjælpere, skytter og udvalget.

 

Hundeudvalget – Michael Wittrup
Der er ikke sket det helt store i den forgangende sæson, men der bliver nu kigget fremad på den kommende udendørs træning der starter d. 7. april på Kyndelhøj og 10 uger frem, Sørvad Jagtforening prøver at skaffe lidt deltagere der fra. Der er ved at blive lukket et par aftaler med trænere til de unge hunde, og Bent har fryseren fyldt med træningsvildt

Der arbejdes på at lave aftaler om lån af arealer andre steder, så der kan komme lidt afveksling på terræn, og en aftale er allerede på plads i Grønbjerg.

Der vil være afslutning efter de 10 gange, med prøver, dommere, præmier osv. samt spisning og hygge.

Indendørs træning starter i ridehallen ved Aulum, lige efter nytår.

 
Riffeludvalget – John Østergaard

Vi har skudt i flere steder den sidste sæson

 

Hjortebanen Herning Jagtcenter er booket til
Søn d 24 april 09.00 - 12.00

Ørre Skytteforenings bane er booket til indskydning og træning
Tirsdage 18.00 - 21.00
26 april + 3 maj + 10 maj

Jørgen Knudsens pokal bliver afholdt senere i august måned, inden hjortejagten

Riffeludvalgets lodtrækning til bukkejagten på Præstbjerg vil blive foretaget på hjortebanen d. 24. april, da udvalget havde glemt papirerne til generalforsamlingen.

Det glæder riffeludvalget at der kan komme gang i skydningen snart, og håber på godt fremmøde, så folk bliver fortrolige med deres rifler og det at skyde med dem. Udvalget vil gerne hjælpe med evt. træning til riffelprøve hvis der opstår et behov for dette.

Der kommer nye regler vedr. riffel ammunition, og vi er gerne behjælpelige vedr. spørgsmål i den retning.

Udvalget vil gerne have to mand på instruktør uddannelse, men det kræver lidt økonomi, så det er ikke sikkert at de begge kan komme af sted samme år.

Udvalget er glade for at der har været pæn deltagelse ved de afholdte skydninger, men ser selvfølgelig gerne flere.

P.s. Rikke har kage med til alle skydninger.

 
Junior og ungjægerudvalget – Jeanette Fris
Der har ikke været aktiviteter i år

Der bliver givet patroner til junior jægere på skydebanen som vi plejer.

 

Regnskab

Hovedkassen – Helge Nielsen

Underskud på kr. – 4.508,27 kr.

Flugtskydningsudvalget – Bjørn Fris

Overskud på kr.     50.516,88 kr.

Hundeudvalget – Helge Nielsen

Overskud på kr.       2.113,11 kr.

Riffeludvalget – Mads Sloth Andersen

Overskud på kr.          347,50 kr.

Junior og ung-jægerudvalget – Jeanette Fris

Underskud på kr. 1046,43 kr.

Valg

Bestyrelsen

Jørgen H Jensen ønsker ikke genvalg

kim Jensen

Ole Madsen

Ernst Madsen

Suppleanter:
Mads S. Andersen
Nikolai Pedersen

Flugtskydningsudvalget

Preben Rokkjær ønsker ikke genvalg

Bjørn Fris Nielsen

Erik Andersen

Hundeudvalget

Michael Wittrup

Riffeludvalget

Rikke L Wittrup

Niels Jørgen Andersen

Revisor

Annette Bredkjær

Indkommende forslag

Ingen indkomne forslag

Rovvildt og Kragepokal

Der var 6 der havde indberettet udbytte til i alt 11.035 Point, de 3 højeste var:

Kenneth Frosch 5950 point, Knud Erik Dallerrup 3200 point, Bjørn Fris Nielsen 730 point

 

Lodtrækning efterårs jagter

Igen i år var der ikke mange lodder i kassen til efterårsjagterne på golfbanen,(17) de resterende jagter kan købes ved henvendelse til Helge Nielsen

Lodtrækningen til bukkejagten havde 9 lodder i kassen, hvilket gav en plads til alle.

Andejagten fik 7 tilmeldinger

I år har vi 3 pladser på bukkejagten i Præstbjerg, hvor af den ene trækkes af riffeludvalget d. 24. april på hjortebanen i Ørre

Fordeling af jagterne kan ses på foreningens hjemmeside, omkring 1. marts 2022

 

Evt.

Konstituering er mandag den 28. februar 2021 kl. 19.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra den 15. februar 2022

Deltagere: Helge Nielsen, Ole Madsen, Alex Overgaard, Jørgen Jensen, Kim Jensen.

 

Emne

Besluttet

Til næste gang

Ansvarlig

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

 

 

Underskrives næste gang

Alle

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

 

 

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

 

 

Gennem gang af referat sidste møde.

 

 

Tages på næste møde

 

Årshjul.

Der indføres i årshjul for november, at afgangselever fra Vildbjerg Skole skal inviteres til januar jagten

 

Årshjul rettes og rundsendes

Jørgen

Evaluering af ekstraordinært kredsmøde.

 

 

Tages på næste møde

 

Evaluering af årsmøde i Herning jægerråd

 

 

Tages på næste møde

 

Gennemgang af dagsorden til generalforsamling 2022.

 

Gennemgået og små rettelser blev besluttet

Kim sender rettet dagsorden rundt

Kim

Aktiviteter det næste halve år.

 

 

Tages på næste møde

 

Næste møde.

Aftales ved konstituering efter generalforsamling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra den 11. januar 2022

Deltagere: Helge Nielsen, Ole Madsen, Alex Overgaard, Jørgen Jensen, Kim Jensen.

 

Emne

Besluttet

Til næste gang

Ansvarlig

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

OK

 

Alle

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

 

 

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

 

 

Gennem gang af referat sidste møde.

OK

 

 

Evaluering af efterårs jagter.

Golfbane jagterne er gået fint, der var masser af vildt, bl.a. snepper.

Vi vil til næste sæson arbejde på at der bliver mulighed for at de der har behov for dette, kan transporteres med bil til de første poster.

 

 

 

Ræveregulering 2022.

Der afholdes regulering hvis vi bliver kontaktet af lodsejere der ønsker dette.

lørdagen d. 5. + 12. + 19. + 26. feb. Kl. 9:00

Pris 30 kr. som betales på dagen

Husk madpakke til frokost

Der afsluttes med spisning og hygge d. 26. feb. Kl. 18

Tilmelding kommer senere

 

 

 

Ekstraordinært kredsmøde d. 17. januar 2022 kl. 18:00

Det forventes at C-19 restriktioner revideres før mandag og at mødet gennemføres.

Kim + Helge + Alex + Jørgen +1 suppleant deltager

 

Kim kontakter Suppleant

Kim

Årsmøde i Herning jægerråd d 27. januar2022 kl. 19:00

Alle medlemmer kan deltage

Der er ingen tilmelding

 

 

 

 

Generalforsamling 2022.

Sportscenter i Timring er booket

 

Der skal laves nye lodtræknings sedler

 

Alex

Næste møde

d. 15. februar hos Kim kl. 19:00.

Solsortevej 13 i Timring

 

 

Evt.

 

 

 

Referat fra den 14. december 2021

Deltagere:  Helge Nielsen,  Ole Madsen , Alex Overg aa rd, Jørgen Jensen, Kim Jensen.

 

Emne

Besluttet

Til næste gang

Ansvarlig

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

 

 

Alle

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

 

 

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

 

 

Gennem gang af referat sidste møde.

Ekstraordinært kredsmøde blev aflyst pga. forkert varslet indkaldelse

 

Hallen bestilles til generalforsamling

Helge

Årshjul.

i.a.b .

 

 

 

Billeder fra jagt på golfbanen.

Billederne fra golfbanejagt d. 27. nov. Skal offentliggøres på hjemmesiden og FB

 

Billederne sendes til Jørgen som lave opslag

Kim

Jørgen

Junior inviteres til jagt.

Der er p.t. ét junior medlem i foreningen der skal inviteres til jagten d. 8. januar

 

Inviteres 

Kim

Næste møde.

Tirsdag d. 11. 1. 22 kl. 19:00 hos Jørgen i Vildbjerg

Tirsdag d. 15. 2. 22. hos Kim i Timring

 

Dagsorden rundsendes

Kim

Evt.

 

 

 

 

 

Kim Jensen Alex Overgaard Helge Nielsen Ole Madsen Jørgen H Jensen

Referat fra den 9. november

                                                

Deltagere: Helge Nielsen, Ole Madsen, Alex Overgaard, Jørgen Jensen, Kim Jensen.

 

Emne

Besluttet

Til næste gang

Ansvarlig

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

 

 

Alle

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

 

 

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

 

 

Gennem gang af referat sidste møde.

 

 

 

Årshjul.

 

 

 

 

Reviderede regler er til gennemlæsning, og finjusteres.

Regelsæt vedr. lodtrækningerne er finjusteret

Sendes til hjemmesiden og bestyrelsen

Jørgen

Kandidatmøder d 22. november. 2021 i Kibæk kl. 19-21

Invitation skal ud til alle medlemmer

Er sat på hjemmesiden og FB

Jørgen

Ekstraordinær Kredsmøde d 29. november. 2021

Bestyrelsen deltager med 4 mand + valgt medlem

 

Kim kontakter medlemmet

Kim

Ny jæger jagt i Sdr. Felding.

Ny jægerne inviteres via opslag på hjemmesiden og FB, tilmelding er efter først til mølle

Tilmeldinger til Bo Pedersen 23410997

 

Opslag laves

 

 

Jørgen

 

 

Næste møde.

d. 14.12.21 kl 19.00 hos Alex Overgaard

 

Dagsorden laves og rundsendes

Kim

 

Referat fra den 5. oktober 2021

Deltagere:  Helge Nielsen,  Ole Madsen , Jørgen Jensen, Kim Jensen.

 

Emne

Besluttet

Til næste gang

Ansvarlig

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

Ok

Alex mangler at underskrive

Alle

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

 

 

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

 

 

Gennem gang af referat sidste møde.

 

Revideret parole sendes til hjemmesiden, samt printes og lamineres til Helge

Jørgen

Årshjul.

Ingen tilføjelser

 

 

 

Evaluering af anderjagter.

Ved første jagt var der 8 deltagere mødt op, hvilket var alle tilmeldte  J  Der var godt med ænder, men det var som om de havde skudsikre veste på  J

Ved anden jagt var der 6 deltagere, denne gang blev der skudt to ænder i 2 skud af Kenneth Frosch

I alt to gode aftener  J

 

 

 

Ekstraordinær Jægerrådsmøde tirsdag d.12.10.2021 kl. 19.00

Der laves opslag på hjemmesiden

 

Kim, Helge og Jørgen deltager

 

Opslag til hjemmesiden 

Jørgen

Knudmosejagten 2021.

Forventes afholdt d. 18. november, nærmere info følger

 

 

 

Næste møde.

d.  9.11.21  kl. 19:00 hos Ole Madsen i Skibild

 

 

 

Evt.

Der er blevet informeret om at Kommunen har givet tilladelse til at Aarhus universitet opsætter 2-4 vildtkameraer i Præstbjerg plantage til forskning i ulvenes færden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim Jensen Alex Overgaard Helge Nielsen Ole Madsen Jørgen H Jensen

Referat fra den 24. august 2021

Deltagere: Helge Nielsen, Alex Overgaard, Jørgen Jensen, Kim Jensen.

Emne

Besluttet

Til næste gang

Ansvarlig

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

OK

Ole mangler at under-skrive

Alle

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

 

 

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

 

 

Gennem gang af referat sidste møde.

Godkendt

 

 

Årshjul.

Ingen nye tiltag

 

 

Evaluering af Molsbjerge turen.

Aflyst da der kun var 9 tilmeldte

 

 

Orientering om mødet med kommunen. (Tilbage betaling)

Der var ikke meget håb om at få del i Corona midler fra kommunen, men Joan Hansen (Formand, Teknik og miljø) lovede at gå videre med det.

 

 

 

Orientering fra jægerrådsmødet hvor Kim deltog

Næstformand blev Jesper (Gjellerup)

Sekretær blev Bo (Sdr. Felding)

Der blev orienteret om Mårhunde regulering

Der blev orienteret omkring uroen i kreds 2

 

 

 

Regler vedr. lodtrækning til bukkejagterne justeres.

Udsættes til næste møde

Tages med næste gang

 

Gennemgang af parole.

Der er justeret lidt i parolen

 

Sendes til hjemme-siden

Jørgen

Kreds 2.

Der skal vælges nye repræsentanter til kredsbestyrelsen og Hovedbestyrelses medlem

Vi har p.t. ikke nogen forslag

Der afholdes ekstraordinært kredsmødes senere

Yderligere info kan hentes på DJ hjemmeside

 

 

Der skal fodres.

Tønder er købt

Stativer er under udarbejdelse

Dato for fodring findes så snart tønder og stativer er klar

 

 

 

Helge

 

Næste møde.

d. 28.9.21 hos Helge

 

 

Evt.

Mårhunde fælder er næsten alle ude

 

 

 

 

 

 

Referat fra den 6. juni 2021


 Deltagere: Helge Nielsen, Ole Madsen, Alex Overgaard, Jørgen Jensen, Kim Jensen.

Emne

Besluttet

Til næste gang

Ansvarlig

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

 

 

Alle

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

 

 

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

 

 

Gennem gang af referat sidste møde.

 

Mødetider på golfbanen ændres på hjemmesiden

Jørgen

Årshjul.

 

 

 

Evaluering af Generalforsamling.

Få fremmødte, (25) men Corona kan have sin indflydelse.

Der blev tilkendegivet mange meninger undervejs.

 

 

 

 

 

 

Evaluering af Konstituering møde.

Konstitueringen gik fint 15 var fremmødt.

Flere emner blev vendt og drejet

 

 

 

Evaluering af Kreds møde.

Ref. kan ses via dette link:

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2021/kredsmode-i-kreds-2-indkomne-forslag-skabte-dramatik/

 

 

 

Regler vedr. lodtrækning til bukkejagterne justeres

De nuværende regler vedr. lodtrækning og salg af efterårsjager og bukkejager skal forenkles og deles op.

Det tages med på næste møde

Kim

Mødetider ændres på golfbanen d 6/11 21

 

Mødetider på golfbanen ændres på hjemmesiden

Jørgen

Betaling af efterårsjagterne

Der mangler en del betalinger for jagterne på golfbanen hvor fristen var d.1-7-21

Der rykkes på hjemmesiden/ Facebook og SMS

Husk! Betaling af efterårs jagter

Husk! Tilmelding til bustur

Opdatering af Præstbjerg jagter sættes på Hjemmesiden og Facebook

Opdateringen rundsendes

Jørgen

 

 

 

 

 

 

 

Helge

Molsbjerge tur.

Turen er på plads og tilmeldingerne er begyndt at komme ind

 

 

Der skal fodres

Der laves nye stativer og indkøbes nye tønder, dato for opsætning aftales senere

Stativer

Tønder

Helge

Alex

Næste møde.

Tirsdag d. 24.8. hos Kim Jensen

 

 

Evt.