Referater fra bestyrelsesmøder

Referat fra den 29. august 2019

Deltagere: Helge Nielsen, Jeanette Fris Nielsen, Alex Overgård, Jørgen Jensen, Kim Jensen.  
   

Emne

Besluttet

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

 

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

Evaluering af bukke afkog.

5 bukke blev kogt af og 9 deltagere.
Det var sidste gang vi afholdte bukkeafkog, da deltagelsen de sidst år har været faldende.

Evaluering af den aflyste aftentur.

9 tilmeldte og derfor aflyst

 

Mårhund / kamera.

Alex har fået SIM-kort

Ingen har tilmeldt sig til at deltage, så Alex laver et nyt opslag på facebook og hjemmesiden.
Hvis man har mistanke om, at man har en mårhund, så meld tilbage til Alex Overgaard

Alex informerede om tips og tricks han har fået fra Claus, som gerne vil hjælpe os i gang.

Alex er tilmeldt kurset den 9. september, for at få mere information. Helge forsøger at få en plads.
Der bliver sat kamera op hjemme hos Helge. Hele bestyrelsen samt dem der ønsker at være med, modtager en mail ved bevægelse samt billede af hvad det er.
Alex spørge evt. Sigfred eller Freddy om de har mårhunde og om vi må sætte den op hos en af dem.

Jubilæumsfest 2020.

Musikken og maden er der styr på.

Amerikansk lotteri skal sælges mellem hovedret og dessert:

Jeanette undersøger om vi skal give noget for at låne hallen.

Der dækkes bord fredag aften.

Jagtleje kontrakten golfbanen.

Der arbejdes på det i øjeblikket.

Jagtleje kontrakten Præstbjerg

Der arbejdes på det i øjeblikket.

Parolen / regler for deltagelse i lodtrækning. (ret til.)

Parolen blev opdateret.
Regler for deltagelse blev opdateret.

Banko (Hvad skal der ske.)

Alex forsøger at snakke med en gammel nabo om evt. hjortevildt.

Jeanette laver opslag på hjemmeside og facebook med ønsket om, at finde en til at samle vildtet ind. John, Bjørn og Jeanette hjælper stadig med det de plejer.


Referat fra den 27. juni

Deltagere: Helge Nielsen, Jeanette Fris Nielsen, Alex Overgård, Jørgen Jensen, Kim Jensen.

 

Emne

Besluttet

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

Underskrevet

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

Evaluering af bukkekaffe/salg af Præstbjerg

Det gik godt og der var ca. 40 deltagere. Flot parade. Igen i år var der vildtpålæg, hvilket vi gerne vil sige tak for. Det vi havde købt passede meget fint. Tak til fotografen for de fine billeder.
Hjemmesiden er opdateret og der er skrevet opslag på facebook.

Helge hænger opslag op på skydebanen med ledige jagter.

Miljøpokalen.

Niels Jørgen og Sigfred bliver spurgt af Kim, om de vil med ham ud og kigge.

Klubaften/aftentur.

Ud og kigge på statens areal i Søby. Det koster kr. 1.900,- for en guide i 2 timer på en rundtur, som bliver betalt af juniorjægerne.
Kl. 15.00 Rundvisning på museet
Kl. 16.30 Rundvisning i området
Kl. 20.00 Besøg Kurt Nielsen med grillmenu
Jeanette laver invitation til hjemmeside og facebook.
Helge tager sig af menuen, som skal bestå af nakkekotelet og kylling med tilbehør med mulighed for at tilkøbe en pølse

Jubilæumsfest 29.2.2020

Jørgen og Alex undersøger med pris og hvad de kan i forhold til musik

Jeanette har fået forslag til menu fra Meny, men undersøger ved et par stykker mere.

Bukkeafkog 8.8.2019 kl. 19.00

Kim tjekker om vi mangler brintoverilte.
Helge bager en kage
Alex laver en reminder på facebook nogle dage før.

Hjemmeside/facebook

Åben referat

Alle medlemmer bedes huske, at de både bedes sende ting til hjemmesiden samt ligge det op på facebook, hvor Jeanette så godkender det.

Mårhund / kamera.

Kim og Bjørn har været til møde i Kibæk og efterfølgende fået udlånt et vildtkamera. Der er blevet købt 6 stk.

Det var en rigtig god aften, med information om hvordan mårhunden gebærder sig og hvordan man nemmest kan fange den.
Kan vi finde nogen i vores forening, der vil starte noget op omkring mårhunde, så der er et sted der kan ringes til, hvis nogen ser en mårhund. Der skal eftersøges nogle personer på hjemmesiden samt facebook.
Alex bliver kontaktperson for udvalget der bliver nedsat. Og han undersøger med sim-kort.

Næste bestyrelsesmøde.

29. august hos Jørgen

Evt.

Møde i markvildtlav 7. august.

Sekretæren kan nu få adgang til medlemslister på jægerforbundet og Kim sørger for at meddele, at Jeanette er sekretær.

Alex informere om forskning på krondyrsjagt.


Referat fra den 11. april 2019

    Deltagere: Helge Nielsen, Jeanette Fris Nielsen, Alex Overgård, Kim Jensen    

Emne

Besluttet

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

Underskrevet begge referater

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

Repræsentantskabsmøde Timring Sportscenter. (orientering)

Kim og Jeanette deltog.

Bukkekaffe/salg af Præstbjerg jagter den 18. maj 2019

Alex køber ind inkl. 8 flasker vin, pølsebakker og kopper.
Jeanette bestiller 80 rundstykker og leverpostej
Jeanette efterlyser vildt, som de skal vende tilbage til Jeanette med.
Kim og Helge er forhindret i at deltage.
Jørgen, Alex og Jeanette tager hver en kande kaffe med hjemmefra.
Salg at Præstbjergjagter bliver ca. kl. 9.45. Jørgen tager sig at salget.

Klasse arrangement.

Den sættes i bero, da der ikke kommer svar tilbage fra Vildbjerg Skole. Der er i stedet startet et samarbejde med Nøvlingskov efterskole, som allerede har været på besøg.

Evaluering af kredsmøde.

Alex og Jeanette gav et kort referat fra et fredfyldt kredsmøde, hvor der udover de tog var deltagelse af Jørgen, Mads Sloth og Villy Bertelsen

Orientering om jagtlejemødet

Til det åbne referat
Kim gav en orientering fra mødet.

85 års jubilæumsfest 2020

Åben:
Der bliver fest den 29. februar kl. 18.00 og ræveafslutning bliver en del af denne fest.

 

Næste bestyrelsesmøde.

Torsdag den 20. juni hos Jeanette

Evt.

Juniorjægerne til Susegården i Sverige i juli måned.

Referat fra generalforsamlingen er sendt rundt.
Der arbejdes på en aften tur.


Referat fra den 7. marts 2019

     

Deltagere: Helge Nielsen, Alex Overgaard, Jørgen Jensen, Kim Jensen.


Emne

Besluttet

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

Underskrives til næste bestyrelsesmøde

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

Evaluering af generalforsamling.

 

 

 

Vi arbejder og udtænker en ny måde og foretage lodtrækningen. Vi tager stilling til det senere, når hele bestyrelsen er samlet.

 

Ellers en god generalforsamling som forgik i god ro og orden med 46 deltager.

Evaluering af Ræveregulering /afslutning.

 

 

 

 

 

 

Jan Kristensen løb med pokalen med 1 ræv i 1 skud.

 

Der blev i alt skudt 2 ræve

 

Ønskes bedre fremmøde til reguleringsjagterne, men god opbakning til afslutningen, hvor vi var 23 der havde en hyggelig aften.

Herning jægerråd årsmøde

 

Arne Thomsen, genvalgt til formand.

Stor uenighed i hjortevildt lauget  

Sms-service og mobilpay.

 

 

 

 

Aftale om sms service forlænget. Der arbejdes på en ny og bedre løsning.

 

Mobilpay er til for og blive i foreningen, uanset hvad fremtidens løsning er.

Hjemmeside rettes til.

 

 

 

Buk golfbane

 

 

De forskellige udvalg står selv for og få rettet og ryddet op i gammelt informationer, på hjemme siden.

 

Til generalforsamlingen var prisen på skudt buk 350. Men det er en fejl og den er i stedet 400, som det fremgår på hjemmesiden.

Rep.møde i Timring sportscenter.

Jeanette + Kim deltager på vegne af foreningen.

Arbejdsdag den 22 marts 2019. Kl 14:00

Vi mødes ved Helge. (ansvarlige Kim + Helge)

Bukkekaffe + salg af Præstbjerg jagter. den 18 maj 2019

Kl 9:00 ved skyde huset.

 

Bukkeafkog den 8. august 2019.

Der snakkes videre om det til næste møde.

Jagtleder golfbane + Præstbjerg.

Golfbane.

19 oktober. Jørgen og Helge.

10 november. Alex og Kim.

7 december. Jørgen og Helge.

4 januar. Jeanette og Alex.

 

Præstbjerg.

10 november. Jørgen.

15 december. Kim og ??

Klasse arrangement.

 Udsættes.

Honorar.

Anette ønsker ikke længere at modtage honorar.

Næste bestyrelses møde.

Torsdag den 4. april 2019, ved Helge kl 19:00.

Evt.

Bestyrelsen vil prøve og stable nogle arrangementer på benene for foreningens medlemmer.

 

Evt. ideer er velkommen.


Referat fra den 10. januar 2019

Deltagere: Helge Nielsen, Jeanette Fris Nielsen, Alex Overgaard, Jørgen Jensen, Kim Jensen.

 

Emne

Besluttet

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

Underskrevet referat

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

Generalforsamling.

Alex laver seddel-sæt til lodtrækning af jagterne.

Jeanette har bestilt brød i hallen samt øl og sodavand
Kim laver dagsorden til generalforsamlingen, som bliver gennemgået på næste møde.
Kim tager fat i udvalgene, for at høre om de har ændringer i sammensætning af deres udvalg.

Kim spørger Birgit om hun er villig til genvalg.

Jeanette laver en reminder på hjemmesiden og facebook om indberetning af rov-vildt til Alex senest en uge før generalforsamlingen.

Samtidig skal der skrives, at bestyrelsen henstiller medlemmerne til kun at deltage i lodtrækningen af jagterne, så vidt de ønsker selv at deltage på jagterne.

Klasse arrangement.

Jeanette har skrevet til Rikke Gran og fået svar, men afventer nu svar fra en lære.

Ræveafslutning.

Jørgen snakker med Rinda i Meny

Jørgen laver opslag til hjemmeside og facebook med invitation. Tilmelding på jagterne eller til Jørgen

Bankospillet.

Hele bestyrelsen møder op kl. 15 til bankospillet for at hjælpe med opstilling af bord og pakning af gevinster

Sms-service og mobilepay.

Jørgen har undersøgt priser på sms. Og muligheder omkring mobilepay

 

Vildt info.

Kim tager fat i golfbanen

Markvildtlav. Helge og Kim har været inviter til møde ang. markvildtlav. (se vedhæfte fil)

Bestyrelsen har fået tilsendt referat fra mødet.

Nyt møde er den 29.1
Kim havde brochure omkring Fauna pletter med, som også findes på hjemmesiden og tror det er mere realistisk at gå efter den, da man her kan få en maskinstation til at lave arbejdet. Det bliver ikke nemt at finde 1000 tdr, som man skal have for at være under jægerforbundets betingelser. Samtidig skal man så selv lavet alt arbejde.

Kim og Helge deltager i næste møde og der vil vi foreslå, at man slår et slag for fauna pletter

Aktiviteter for det næste halve år.

Den 23. februar - Ræveafslutning
Den 21. februar kl. 19 - Jægerrådsmøde

Den 23. marts - Kredsmøde

Rep.møde i Timring Sportscenter

Den 16. februar - arbejdsdag på skydebanen

Den 18. maj - Bukkekaffe og salg af Præstbjerg

Andekasser og tårne kigges efter – juniorjægerne inviteres med.

Resten kan ses i årshjulet

Den 8. august - Bukkeafkog

Ny riffelbane.(se vedhæftet fil)

Bestyrelsen har fået information.

Der skal findes to fra hver forening, der skal med i bestyrelsen for den nye bane.

Næste bestyrelsesmøde.

Er torsdag den 14. februar hos Alex.

Evt.

Tak til Helge for at overtage kontakten til juniorjægerne omkring vandværksjagten, da Jeanette ikke kunne deltage.

Jørgen har arbejdet i om vi hver især skal have en foreningsmailadresse og hvordan det skal kan lade sig gøre. Flere mente dig, at de havde mailadresser nok de skulle tjekke allerede

 

Referat fra den 4. december 2018


Deltagere: Helge Nielsen, Jeanette Fris Nielsen, Alex Overgård, Jørgen Jensen, Kim Jensen.


 


Emne

Besluttet

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

Underskrevet

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

Møde med riffeludvalget.

Åben referat

Riffelbane på Trehøje er nedlagt og der arbejdes derfor med hvad der nu skal ske, så derfor informere Mads Sloth bestyrelsen om hvad der er gang i.
AHG, Tvis, Ørnhøj, Sørvad og Timring-Vildbjerg arbejder sammen om det.
100 og 200 meter baner er planen for hvad der skal laves i Sørvad, hvor der er i forvejen er en skydebane. 4 standpladser på hver baneafsnit. Manuel markering. 2 jordvolde af 3 meter skal laves hele vejen langt banen, så der kan skydes uforstyrret af andre bruger af skoven.
Der vil på en eller anden måde blive lavet indskydning til foråret, som udvalget melder mere ud om senere.

Klasse arrangement

Jeanette har ikke gjort noget endnu, men hun taget fat i Rikke Gran lige efter jul

Ræveregulering og afslutning.

Helge, Kim og Ole Fris spørger lodsejerne.
Der er afslutning den 23. februar.

Datoer for regulering:

Den 2.2 en hel dag

Den 3.2 en halv dag

Den 9.2 en hel dag

Den 10.2 en halv dag

Den 16.2 en hel dag

Den 23.2 en halv dag – slutter ca. kl. 14

Bankospillet

Vil gerne have mere vildt. Jeanette bruger Jørgen noget mere i forhold til at køre med vildtet.

Bestyrelsen har sat kryds i kalenderen den 1. februar fra kl. 15.

Den 12. december kommer Kenneth hjem til Jeanette og Bjørn og laver spegepølser af den hjort Bjørn har skudt. Hans Ejnar Eriksen og John Vognmand kommer og hjælper.

Generalforsamling.

Der er generalforsamling den 18. februar.

28. februar er der konstituering.

Jagtleder Præstbjerg.(kim kan måske ikke) 

Den 6. januar er Bjørn Fris jagtleder sammen med Jørgen.

Salg af Præstebjergjagter

Der er nu udsolgt og vi takker for god opbakning

Indbydelse til juniorjæger

Helge og Jeanette laver dem. Helge tjekker medlemslisten.

Evaluering af pølsedag.

Der var en rigtig god stemning og Kenneth var rigtig god til at hjælpe og vejlede.

Strukturmødet i Aulum.

Helge var afsted til mødet og refererede kort hvad der blev sagt og foreslået.

Vildt info. (Golfbanen.)

Kim har fået henvendelse fra golfbanen, som gerne vil vide hvor meget vildt der ca. bliver skudt på en golfbanevagt.
Kim og Helge tager ud til dem på golfbanen og fortæller hvor meget vi har skudt i år samt får en generel snak med dem.

Nyjægerjagt i Assing

Der var ingen fra Timring-Vildbjerg der deltog i nyjæger jagten i Assing.

Evt.

 

 


 


Referat fra den 4. oktober 2018


Referat


 


Deltagere: Helge Nielsen, Jeanette Fris Nielsen, Alex Overgård, Jørgen Jensen, Kim Jensen.


 


Emne

Besluttet

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

Godkendt og underskrevet

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

Møde med flugtskydning udvalg.

 

9. klasse fra Vildbjerg Skole skal inviteres til et fælles arrangement på skydebanen, hvor der skal være noget om jagt og det at tage jagttegn samt de skal have tilbudt at skyde en runde på skydebanen.

Evaluering af Præstbjerg jagter.

Helge og Kim har været til møde.

Abildå går ud fra 1. august 2019

Jagtlejen bliver derfor noget dyrere. Det der før har været rævejagt sidst i januar bliver nu først i januar, hvor der må skydes dåvildt, så derfor bliver det også en betalingsjagt.

Præstbjerg jagter. (salg)

Opslag lavet på facebook med link til hjemmesiden

Persondataloven.

Jeanette har lavet de nødvendige papirer og sender til Jægerforbundet til endelig godkendelse

Våben påtegning.

Tilladelsen er kommet retur med godkendelse og gælder i 5 år, hvis der ikke sker ændringer i sammensætning af bestyrelsen. Hvis der sker ændringer, skal der søges om ny godkendelse.

Evaluering af Facebook.

Der har været positive tilkendegivelser og vi fortsætter.

Vinter arrangement.

Fredag den 16. november laver Kenneth Frosch i samarbejde med Jeanette et arrangement på Timring Skole, hvor man kan tage sit vildt med og lærer at lave sine egne vildt spegepølser. Jeanette laver en invitation

Miljøpokal.

Der er ikke kommet forslag ind og den hopper derfor et år over.

Jagtleder Præstbjerg.

Alex bliver jagtleder

Vildt til bankospillet.

Bjørn ringer til sweiss hundemanden og Morten, for at informere om vores bankospil.

Helge ringer til sweiss manden i Sørvad

Bjørn har aftalt med Kenneth Frosch, at han godt vil komme og hjælpe med at lave spegepølser til bankospillet.

Bestyrelsen at sponsorer et rådyr fra en foreningsjagt

Alle i bestyrelsen hjælper til at med reklamerer og minder om, at de skal tage kontakt til Bjørn, som har plads i fryseren

Evaluering af åbent landbrug.

Kim og Helge var derude. Der kom nogle hen og snakkede jagt, hvilket var ret hyggeligt. Det gav et nyt medlem og en person mere ville selv melde sig ind ved jægerforbundet.

Bliver vi inviteret en anden gang, så skal vi endelig sige ja tak til det.

Generalforsamling.

Mandag den 18. februar 2019.

Kontingent

Ekstraordinære bliver sat op til kr. 125,-. Vores andel er derefter kr. 73,-

Evt.

Der er inviteret 3 til knudmosejagten 22/11. Kim kører ud med invitationer Til Ole Fris, Jacob Mærsk og Niels Jørn Jørgensen

Februar 2020 har foreningen 85 års fødselsdag.


 


Referat fra den 28. august 2018

     


Emne

Besluttet

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

Godkendt

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

Evaluering af bukke afkog.

Der var 5 der kom med bukkehoveder der skulle koges af og 12 personer deltog i alt. Det var rigtig hyggeligt.

Det skal drøftes på generalforsamlingen om hvorvidt og hvordan vi skal fortsætte.

Evaluering af aftentur til Ivan.

Det var en rigtig fin aften, hvor vi fik en super fin rundvisning og god forplejning. Der var 13 deltagere, som fik en masse inspiration til hvordan man kan gøre det og ikke mindst en hyggelig aften.

Præstbjerg jagter. (salg)

Der er stadig ledige jagter. Se på hjemmesiden for ledige jagter.

Persondataloven.

Jeanette udfylder skemaet og sender den til DJ sammen med vores skriv om hvordan vi håndterer persondata.

Våben påtegning.

Vi ansøger politiet om godkendelse til at lave en våbenpåtegnelse.

Facebook.

Siden blev gennemgået og rettet til og der åbnes nu op for flere medlemmer. Den bliver løbende redigeret for evt. fejl og mangler. Jeanette er administrator i første omgang.

Vi opfordre de øvrige udvalg til at bruge siden

Vinter arrangement.

Der er kommer mere nyt, så snart vi har noget på plads

Miljøpokal.

Der blev drøftet emner.

Fodring

Helge har snakket med Sigfred og vi har 600 kg korn (købt 400 kg)

Torsdag den 13.9 kl. 19.00 mødes Helge, Jørgen, Kim og Alex ved vandværket

Oktober/november – Kim og Helge

December/januar – Jørgen og Alex

Anderjagter(ansvarlig)

6. september – Kim og Jeanette

27. september – Kim og Alex

Jagtleder Præstbjerg

Jørgen er jagtleder den 4. november

Kim og Jørgen er jagtledere den 6. januar

Nye jagtdage (2019)

19. oktober 2019 Golfbane

9. november 2019 Golfbane

7. december 2019 Golfbane

4. januar 2020 Vandværket

5. september 2019 Andejagter

26. september 2019 Andejagter

Kim tager ud til de to ved vandværket og informere om datoer.

Evt.

Gamle bøger skal ikke på arkivet, da vi selv vil beholde dem til at kunne se tilbage i.

Kim inviterer 2 fra flugtskydning til næste møde, hvor vi skal snakke om arrangement for 8. og 9. klasse.

Næste møde skal der snakkes anskaffelse af vildt til bankospillet.

Næste møde er den 4. oktober hos Helge

Møde den 4. december hos Jeanette

Jeanette skriver til Annette om sms med Præstbjergjagter og vildt til banko


Kim serverede brød til kaffe, hvor han bød på en snaps, som viste sig at være vand – flot formand

 

 

Referat fra den 12. juni 2018


Deltagere: Helge Nielsen, Jeanette Fris Nielsen, Alex Overgård, Jørgen Jensen, Kim Jensen.


Emne

Besluttet

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

Underskrevet

DJ nyt.

Se under DJ nyt.

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

Evaluering af fremvisning af golfbanen.

Der mødte ikke mange op. Fremover får jægerne kort udleveret til generalforsamlingen og de får samtidig besked om hvad dato der er fremvisning og ønsker de fremvisning, så kan de henvende sig til den i bestyrelsen der har ansvaret for det. Er der ingen henvendelser, så bliver der ingen.

Evaluering af bukkekaffe.

Det var en rigtig god dag med omkring 50 deltagere.
Mere klar kommunikation omkring hvad præmier der er, så dommerne ikke er i tvivl.
Succes med alt det vildt pålæg medlemmerne kom med og vi vil gentage næste år, at efterlyse det på hjemmesiden inden selve dagen.
Tak til fotograferne, som tog en masse gode billeder og tak til de medlemmer der tog pålæg med.

Evaluering af salg af Præstbjerg jagter

Der kom ikke mange.
Vi skal huske fremover, at lave et ophæng eller et skriv på opslagstavlen på skydebanen.

Når vi ved om vi fortsat har jagten og hvordan det stykkes sammen, vil vi tage snakken i bestyrelsen om hvordan vi fremadrettet skal gøre det i forhold til salget.

Aftentur til Ivan.

10. august er der rundvisning.
Mere information på hjemmesiden snarst

Bukke afkog

Den 9. august kl. 19.00.

Der vil som altid være kaffe, kage og en enkelt snaps.

Persondataloven.

Kim deler info ud fra Danmarks jægerforbund, som skal læses til efter sommerferien.
Jeanette kommer med oplæg – der kan hentes inspiration på DJs hjemmeside.

Tag skal tages hensyn til Annette og de data hun har på hendes pc, samt når der udleveres en medlemsliste til flugtskydningsudvalget.

Miljøpokal.

Der blev talt om mulige emner.
Niels Jørgen og Sigfred bliver spurgt om de vil være med i udvalget. Kim deltager fra bestyrelsen og snakker med de to.

Hundeudvalg.

Helge informerede omkring status på hundetræner situationen i hundeudvalget.
Bestyrelsen har diskuteret sagen og en samlet bestyrelse står bag hundeudvalgets beslutning.

Evt.

Kim:

Mangler referater fra arrangementerne som aftalt.
Jakob Boni er ny hjorteudvalgsformand

Alex:

Alex og Jørgen har deltaget på repræsentantskabsmøde i Vingsted.

-        Prins Henrik blev rost til skyerne

-        Der er sendt papir ud på hvad jægerforbundet skal bruge tiden på fremadrettet.

-        Fra næste år bliver der krav fra jægerforbundet om at landbruget skal hjælpe med at plante træer og lave bedre faunaer.

-        Kreds 2 – det er ikke afgjort om man vil støtte op om ulve sagen

-        Skal man vente med at skyde bukke til august

-        Manglende alkohol politik vedr. jagt.

-        En ældre herrer har givet sin ejendom til jægerforbundet.

-        Juniorkontingentet – den enkelte foreningen afgøre hvad det sidste beløb skal være.

-        Mudderkast vedr. kæbemåling af hjorte

Helge:

Jagtforeningsbøgerne er sendt ind til Danmarks biblioteksmedier, som gerne ville have 5 bøger

Banko – vil gerne have 8.-9. klasses eleverne i gang, for at få nogle nye unge medlemmer og i forhold til at bruge nogle af bankopengene. Vi skal have det med på næste møde for at arrangerer et arrangement næste sæson. Bjørn og en anden fra flugtskydning deltager på mødet, som skal være det første punkt.

Jeanette:

Jagttegn korrespondance med miljøstyrelsen og DJ

Næste møde er den 28. august kl. 19 hos Kim