Referater fra bestyrelsesmøder

Referat fra den 17. december

Deltagere:  Helge Nielsen,  Ole Madsen , Alex Overg aa rd, Jørgen Jensen, Kim Jensen.

 

Å ben / lukket

Emne

Besluttet

Til næste gang

Ansvarlig

 

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

Da mødet i dag blev afholdt pr. tlf. u nderskrives  den  ved næste møde

Tages med til næste møde

Jørgen

Åben

DJ-nyt .

Se under DJ nyt .

 

 

Åben

Kreds nyt .

Se under kreds nyt .

 

 

 

Gennem gang af referat sidste møde.

Intet at bemærke

 

 

 

Årshjul.

I ntet at bemærke

 

 

 

Generalforsamling 2021.

Generalforsamlingen  d. 15.2.2021  Udsættes p.t.  pga. forsamlingsforbuddet på 10 pers.

Ny dato følger

Hjemmesiden og FB

DJ/ Jæger

Sports center  aflyses

Jørgen

Kim

Helge

 

Den sidste jagt på golfbanen (Hvad gør vi? )

Aflyses , da der ikke er sket ændringer i forsamlingsforbuddet

Hjemmesiden og FB

Jørgen

 

Præstbjerg jagter.

 

A f lyst de sidste 2

Hjemmesiden og FB

Jørgen

Næste møde.

Hos Helge dato fastsættes sidst i januar

 

 

 

Evt.

Alex

Det nye Politi forlig:

Våbentilladelser stiger  til  1085,- pr. våben,

f uld pris for alle

Jagttegn stiger evt. også

Helge:

Fodring

 

Revision

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der fodres  d. 29.12. kl. 9.00 Ved Helge

Foretages sidst i januar- først i februar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Referat fra den 26. november 2020

Deltagere: Helge Nielsen, Ole Madsen, Alex Overgaard, Jørgen Jensen, Kim Jensen.

Åben/lukket

Emne

Besluttet

Til næste gang

Ansvarlig

 

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

Ok

 

Alle

Åben

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

 

 

Åben

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

 

 

 

Gennem gang af referat sidste møde.

Ok

 

 

 

Årshjul.

Ingen tilføjelser denne gang

 

 

 

Åben

Orientering fra mødet i Herning jægerråd.

Kim gennemgik referat som kan finde under DJ kreds 2 Herning Jægerråd

 

 

 

Åben

Orientering fra mødet i Præstbjerg.

Skal der laves om på jagterne?

Det er foreslået flg.:

nov. jagt bliver til primær hagljagt

dec. jagt bliver lavet til trykjagt

 

Jagten d. 8.11. blev aflyst, det er besluttet at pengene kan tilbage betales hvis dette ønskes.

 

Der snakkes om hvordan der kunne arbejdes for en nedsættelse af jagtlejen eks. ved at udfører noget arbejde i skoven.

 

 

Åben

Jagtdage på Golfbanen 2021/2022.

Datoer for næste års fælles jagter er godkendt af golfbanen

Oktober jagten er rykket hen i november, pga. de ændrede jagt tider

6. november 2021

27. november 2021

18. december 2021

8. januar 2022

Der er begrænset areal da der skal kunne spilles på 9 hullers banen denne dag

 

Anderjagter

2.september 2021  

23. september 2021

 

 

 

Åben

De sidste jagter på golfbanen (Hvad gør vi?)

Jagten d. 12.12.20 aflyses, da der p.t. ikke er sket ændringer i forsamlingsforbuddet, eller de øvrige regler og restriktioner.

Aflysning sættes på net og fb + sendes ud med sms

Jørgen

Åben

Præstbjerg jagter.

Der er ikke solgt mange jagter rundt om i foreningerne.

Jagten d. 6.12.2020 er aflyst

Overføre jagter på hjemmesiden og fb

Jørgen

 

Knudmose jagten.

Blev aflyst på grund af Corona.

 

 

 

Næste møde.

d.17.12.2020 kl. 19:00 Ved Helge Nielsen

 

 

 

Evt.

Iab.

 

 

 

Referat fra den 8. oktober 2020

Deltagere: Helge Nielsen, Ole Madsen, Alex Overgaard, Jørgen Jensen, Kim Jensen.

Åben/luk-ket

Emne

Besluttet

Til næste gang

Ansvarlig

 

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

 

 

Alle

Åben

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

 

 

Åben

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

 

 

 

Gennem gang af referat sidste møde.

 

Præstbjerg jagter på FB

Jørgen

 

Årshjul.

Små rettelser er tilføjet

Ny version rundsendes til bestyrelsen

Jørgen

Åben

Evaluering af Bukkekaffe

30 personer var fremmødt til den corona-forsinkede bukkekaffe, der blev præsenteret 9 danske og 6 polske bukke + 2 fine kronhjorte, så der var nok at se på.

Præmien for den flotteste buk og dermed bukkepokalen gik til Nicolai Pedersen som havde skudt en bronze buk på golfbanen.

2. Og 3. Pladsen gik til

Kenneth Frosch

og Helge Nielsen.

Da der hverken var gaffel eller spids bukke fik nr. 4. Og 5 også en præmie.

 

 

Åben

Evaluering af Ande- jagter

Første jagt var der 2 fremmødte af de 9 pladser der var solgt, heldigvis var bestyrelsen fuldtallig, så det blev alligevel en hyggelig aften, ænderne kom hurtigt og forsvandt lige så hurtigt.

Anden jagt var der 4 fremmødte samt 4 fra bestyrelsen, der kom ingen ænder denne aften.

Bestyrelsen vil gerne opfordre folk til at møde op når de har købt en jagt.

 

 

Åben

Bestyrelses mappe

Følgende dokumenter er indsat i mappen:

Vedtægter

Årshjul revideret 08-10-20

CVR nr. dokumenter

Jagt lejekontrakter

Regelsæt for salg af golfbanejagter

Parole Golfbane jagter

 

Dokumenter vedr. nem id kan pga. persondatalovgivningen kun opbevares hos formanden

Bestyrelsesmappen opbevares hos næstformanden

Gældende regelsæt for golfbanejagter rundsendes til bestyrelsen

Indholdsliste rundsendes til bestyrelsen

Jørgen

 

 

Jørgen

Åben

Salg af div jagter.

Salget af golfbanejagter står ret stille, der er ledige jagter på alle datoer undtaget første jagt.

Salget af Præstbjerg jagter er gået bedre, der er stadig 16 pladser, primært på de sidste jagter.

Golfbane og Præstbjerg jagter opdateres på FB

Jørgen

Åben

Præstbjerg jagter.

Der afholdes møde i bestyrelsen for Præstbjerg jagt sidst i oktober, først i november.

Der skal diskuteres alternative løsninger for at gøre jagterne mere attraktive.

Kim refererer ved næste møde

Kim

Åben

Kontingentsatser for 21

Kontingent for 20-21 beholdes uændret

 

 

Åben

Næste møde.

26.11.2020 hos Kim

 

 

 

Åben

Evt.

Jørgen:

Nye mødetider og sted ved foreningsjagterne

Kim:

Herning Jægerråd har indbudt til Knudmose jagt d. 19.11.20

Helge:

Grundet overgang til erhvervs kunde i banken, bør der tegnes en forsikring på indestående i alle kasser under CVR nr.

 

Sms vedr. golfbane jagter skal udsendes pga. ændrede tider og mødested.

 

 

 

 

Info skal udsendes vedr. nye corona tiltag.

 

 

 

 

 

Denne forsikring tegnes (pris ca. 1600 kr. pr. år)

 

Besked sendes til Annette før d. 14.11.20

 

 

 

Der sendes info til de berørte

 

 

 

 

Forsikring tegnes

 

Jørgen

 

 

 

 

 

 

 

Alex

 

 

 

 

 

Helge

 

Referat fra den 27. august

Deltagere: Helge Nielsen, Ole Madsen, Alex Overgaard, Jørgen Jensen, Kim Jensen.

 

Emne

Besluttet

Til næste gang

Ansvarlig

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

 

 

Alle

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

 

 

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

 

 

 

 

 

 

Våbenpåtegnelse:

Kim har talt med Politiet, og vi har p.t. ingen registrerede våbenpåtegninger.

Og samtidig har vi mistet retten til at lave dem, da vi jo har skiftet et bestyrelsesmedlem

 

Vi vælger for nuværende ikke at søge om en ny tilladelse, da vi ikke p.t. har behov for tilladelsen.

Vi vil dog jfr. Generalforsamlingens beslutning være åben for at søge på et senere tidspunkt, hvis behovet opstår

 

Ingen

 

Bankkonto.

Vi har nu fuldendt etablering af foreningen bank konti under CVR nr. og det hele køre nu som det skal, alle de berørte har nu adgang til de aktuelle konti i banken

 

Blot til info

 

 

Bestyrelses mappe.

 

Årshjulet skal sættes ind i starten af mappen.

Alle papirer vedr. registreringer i virk.dk, e-Boks, Nem-ID, bank osv. Kontaktoplysninger vedr. Mårhunde regulering.

Nyeste og gældende vedtægter.

Gældende parole ved foreningsjagter.

Jagtlejekontrakter.

Regler for salg af foreningsjagter.

Skal sættes ind i mappen.

 

Div. Papirer sættes i mappen

Kim

Jagtleder til Præstbjerg.

18.10.20 Jagtledere er Sørvad 2 mand + Jørgen her fra

 

06.12.20 Jagtledere er Kim og Jørgen her fra + en fra Vind

 

10.01.21 jagtledere er Helge og Kim her fra + 1 fra Vind

 

 

 

Arbejdes dag/fodring/ parkering på Golfbanen.

d. 31. aug. kl. 18.30 skal der kigges på vej og parkeringsforhold ved naturskolen, samt fodres på golfbanen, efterfølgende vil Jagtlederne kigger efter foder i forbindelse med jagterne

 

 

 

 

Der tjekkes op på kornbeholdning

Alle

 

 

Helge

 

 

Golfbanejagt. (parole, kasse)

Nye laminerede paroler er uddelt til alle bestyrelsesmedlemmer.

Kasse er under udarbejdelse

 

Ny parole i punktform sendes til Annette (hjemmesiden)

Jørgen

 

Ole

Salg af div jagter.

Salget af de overskydende foreningsjagter går meget trægt.

 

Salget af Præstbjerg jagterne står også lidt stille.

 

Det er slået op på henholdsvis hjemmesiden og Facebook at der er ledige jagter til salg

 

Salg af andejagter på hjemmesiden skal slettes

Jørgen

Næste møde.

d. 08.10.20 kl 19.00 hos Jørgen

 

 

 

Evt.

Helge synes han mangler nyheder på hjemmesiden, ved lidt søgen findes dog nogen af de savnede nyheder.

 

Der snakkes med Annette om rækkefølgen i albummet

 

Jørgen

 

Referat fra den 9. juli 2020

Deltagere: Helge Nielsen, Ole Madsen, Alex Overgaard, Jørgen Jensen, Kim Jensen.

Åben/lukket

Emne

Besluttet

Til næste gang

Ansvarlig

 

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

ok

 

Alle

Åben

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

 

 

Åben

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

 

 

Åben

Bukkekaffe d 8. august kl. 9

 

Præmier til:

Flotteste buk nr. 1+2+3

Flottest gaffelbuk

Flotteste spidsbuk

Mest specielle

Der købes ind:

80 rundstykker

5 x smør

2 x skiveskåret ost

1 x hamburryg

1 x rullepølse

2 x marmelade spande

1 x 2 l juice

8 flasker vin

 

Opslå forespørgsel om pålæg på hjemmesiden og fb meldes til Ole

 

Indkøbes i Menu Vildbjerg

 

Spiritus og snapseglas

 

Mødetid for bestyrelsen kl. 8.00

 

Jørgen

 

 

 


Ole

 

Kim

 


Alle - Ole

Åben

Kredsmøde d 13. august

Alle + Mads er tilmeldt

 

 

 

Åben

Opstillings møde d. 11. august.

 

Alle medlemmer kan deltage

Vi aftaler d. 8.8. hvem der deltager fra bestyrelsen

 

Åben

Bankkonto.

Vi er gået over til at være erhvervskunde i banken og de enkelte udvalgs konti er i banken blevet oprettet direkte under Timring-Vildbjerg Jagtforening, da dette vil lette proceduren ved skifte af kasserer i de enkelte udvalg.

 

Foreningens CVR nr. skal ændres fra forening til erhverv

Banken

Åben

Vedtægtsændring.

Vedtægter er tilrettet vedr. vedtagelse på generalforsamling omkring brug af ordet ”revideret” som er ændret til være ”at have gennemgået ”

 

Rundsendes til alle og til hjemmesiden

Jørgen

Åben

Læskur golfbane.

Alex har haft kontaktet skolen som råder over hytten ved naturskolen, og vi har fået lov til at bruge hytten til at mødes på vores jagter og gå ind og spise vores frokost, så derfor er det fremadrettet ved naturskolen at vi mødes

Det skal oplyses på hjemmesiden og fb at der er et nyt mødested ved jagterne og at vi appellerer til at man ikke går ind i bygningen med jagtfodtøj, da vi selv står for at gøre rent efter os

 

Jørgen

 

Næste møde.

d. 27.8. kl 19.00

Alex skal bage en kage

 

Åben

Evt.

Kim: Poul Krog fra Herning Kommune går på pension ved udgangen af denne måned.

Alex: Fra 1.7.2020 kræves der ikke tilladelse til lyddæmper på våben man besidder tilladelse til i forvejen.

Alex: Der bliver skudt mange mårhunde rundt omkring, bare ikke lige hos os.

Helge: Parole til golfbanen.

Korn til foder er snart brugt.

Vi mangler en kasse til de ting vi bruger på golfbanejagterne.

Han ønsker at få indberetninger om jagtudbytte på de lejede arealer

Der indberettes til Poul Krog og Park og Vej ved Herning kommune

 

 

 

 

 

 

 

 


Nye printes og lamineres

Der købes nyt ind

Der fremstilles en kasse

Kim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jørgen

 

Helge

 

Ole

 

Referat fra den 15. juni 2020

Deltagere: Helge Nielsen, Ole Madsen, Alex Overgaard, Jørgen Jensen, Kim Jensen.

 

Emne

Besluttet

Til næste gang

Ansvarlig

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

 

Husk at printe ref. fra d.19.marts ud til underskrivning

Jørgen

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

 

 

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

 

 

Bukkekaffe.

Den 8. august kl 9.00 på skydebanen

Sættes på hjemmeside og FB

Opslag til skydebanen laves.

 

Indkøb til bukkekaffe tager vi næste gang

 

Jørgen

Pokaler

 

 

Bukke (kasper), ræv (Kim), Krage og Miljø (Bjørn)

Hentes hjem og sendes til graverring

Kim/Helge

Repræsentantskabsmøde i Timring hallen.

Er afholdt og vi var repræsenteret ved Kim Jensen

 

 

Kim

Præstbjerg jagter

Det går lidt sløjt med salget

Der gøres opmærksom på at der er ledige jagter ved bukkekaffe d. 8 august.

Det sættes op på hjemmesiden og FB hvilke jagter der er frie

Jørgen

Evt.

 

Ole skal have lidt gl. referater, ca. 1 år tilbage

 

Da der ikke længere er et læskur ved skovsøen, vil vi spørge kommunen og evt. at få lov til at bruge naturskolen.

 

Golfbane jagter er p.t. ikke udsolgt

Kim sender dem til Ole

 

 

Alex tager kontakt til skolen/Kommunen

 

 

 

Der gøres opmærksom på at der er ledige jagter ved bukkekaffe d. 8 august.

Det ligges op på hjemmesiden og FB hvilke jagter der er pladser på

Kim

 

 

Alex

 

 

 

 

Jørgen

Næste møde.

 

Torsdag d. 9.7.20 hos Ole Madsen

 

 

 

Referat fra den 19. marts 2020

Deltagere: Helge Nielsen, Ole Madsen, Alex Overgaard, Jørgen Jensen, Kim Jensen.

 

 

Åben/

lukket

Emne

Besluttet

Til næste gang

Ansvarlig

 

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

 

Det må vi se på næste gang

Alle

 

COVID-19

Det er besluttet at foreningens aktiviteter med personligt fremmøde, suspenderes indtil videre.

Vi følger regeringens anbefalinger

Alle

Åben

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

 

 

Åben

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

 

 

 

Evaluering Generalforsamling.

Der var 42 deltagere ved generalforsamlingen (ikke mange)

 

Alle formænd for foreningen og div. udvalg aflagde beretning uden de store bemærkninger

 

Alle regnskaber blev fremlagt og godkendt helt uden bemærkninger, og det på trods af sidste års ophedede debat omkring synlighed i regnskaberne, (bogføring af udvalgsmedlemmer evt. goder)

 

Valg til div. udvalg gik fint, da der rundt omkring var fundet løsninger/erstatninger for dem som ønskede at forlade udvalgene, dog måtte hundeudvalget p.t. se sig reduceret til 3 mand (før 5)

 

Valg til bestyrelsen gik gnidningsløst, da bestyrelsen selv foreslog Ole Madsen som afløser til Jeanette Fris, var der ingen indvendinger og der blev ikke opsat modkandidater.

 

Lodtrækningerne til div jagter blev denne gang gjort på en ny og helt bestemt lettere måde,(der var ingen indsigelser)

Det er desværre et problem at afsætte alle golfbanejagter, kun 21 havde ønsket at deltage i lodtrækningen, og flere af disse ønskede kun 1-2 jagter, dette efterlader os med lidt udfordringer.

 

Uddeling af pokaler Miljø, rovvildt gik godt, Bjørn var glad for dem begge

 

Da vi desværre har oplevet manglende tilslutning til bestyrelsens arrangementer, blev det under evt. lagt ud til forsamlingen at komme med forslag til evt. aktiviteter.

 

Alt i at en god og rolig generalforsamling, men desværre med for få deltagere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad gør vi for at sælge de sidste jagter?

 

 

 

 

 

 

Aften tur og dag tur blev foreslået jfr. Ref. Fra generalforsamlingen

 

 

 

Vi må diskutere hvad der skal til for at få et større fremmøde.

 

 

Jørgen

 

Evaluering ræve regulering.

Der har ikke været den store fremmøde

I alt blev der skudt 5 ræve

Kim Jensen løb med pokalen for 1 stk. ræv i et skud

Afslutningen blev lagt sammen med jubilæumsfesten

Gravering på pokal

Helge

 

Evaluering Konstituering.

Mødet forgik i god ro og orden. Der kunne godt være flere fremmødte på aftenen.

Tildelings poster i de forskellige udvalg kan ses på hjemmesiden.

 

Alex

 

Evaluering Jubilæumsfest.

Der var dækket op til fest i Timring hallen, der var 79 gæster,

medlemmer med påhæng og også en del lodsejere.

 

Der var lavet bord plan, det synes jeg fungerede godt

Så man kom til at sidde med nogle folk man kender

 

Den måde hallen var delt op på, gav et godt ”fest lokale”

Hverken for stort eller småt

 

Maden var der vist ikke noget at klage over, flødekartoflerne ville dog ikke have taget

skade af lidt mere fløde ��

Det så i hvert fald ud til at folk kunne lide maden

 

Der var jagthornsblæsere, det var en god start for at give lidt stemning.

 

Der var sang hæfte, personligt synes jeg nok der var rigeligt med sange, og ikke ret

Mange korsangere.

 

Amerikansk lotteri var godt �� mange fine præmier. Det giver et fint afbræk/variation

På sådan en aften.

 

Så var der taler og pokal overrækkelser. Det var lige tilpas. Der skal heller ikke være for

Meget da der er jo mange der ikke er jægere.

 

Musik og dans, kender ikke bandets navn, men det var super godt.

 

Nogen dansede mere end andre, tror formanden fik en sving om med samtlige af

hunkøn, �� så der var faktisk folk på danse gulvet hele tiden

Det var flot, da der nok også var en del træben tilstede.

 

Alt i alt en god aften, også for ikke jægere, er jeg sikker på

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mere fløde ;-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole

 

Anderkasse og foderring.

Dette er gjort.

 

Helge og Kim

 

Kredsmødet.

Aflyst pga. COVID-19

 

Alle

 

Råge regulering.

Tilmelding til Arne Thomsen.

 

Kim

 

Bukkekaffe.

Lørdag d 16/5 kl. 9:00 (Hvis vi må)

 

 

Alle

 

Repræsentantskabsmøde i hallen

Aflyst pga. COVID-19

Hold øje ny dato

Kim

 

Herning jægerrådsmøde.

Ref. Gennemgået

 

 

Alex

 

Jægerrådsmøde mårhund.

Det var en godt og møde med ca. 20 fremmødte. Der blev snakket om hvordan vi i foreninger synes de 50.000 kr. vi er blevet bevilliget af Herning kommune, kunne blive udnyttet bedst mulig. Knud Erik Dahlerup og Hugo Schibsbey, er udnævnt som tovholder i mårhunde projekter i Herning kommune.

Pengene vil gå til et ”startsæt” bestående af 1 kamera, 1 mårhundefælle og 6-7 hvalpefæller til hver af de 18 jagtforeninger i Herning Kommune.

 

 

Alex

 

Næste møde.

Aftales senere.

 

Alle

 

Evt.

Udgår.

 

Alle

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra den 13. februar 2020

Deltagere: Helge Nielsen, Jeanette Fris Nielsen, Alex Overgaard, Jørgen Jensen, Kim Jensen.

 

Emne

Besluttet

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

Ok

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

Jubilæumsfest 2020.

Ole og Helge m.fl. blæser horn kl. 18.00

Snak pynt rundt i lokalet på mødet den 20.2

Jørgen laver sanghæfte med udvalgte sange

Helge og Jeanette laver forslag til bordplan

Jeanette bestiller til hotdogs sammen med drikkevarer

Generalforsamling.

Bøger og CD tages med til generalforsamlingen
Miljøpokal og rovvildt pokal uddeles

Helge køber buket
Helge tager medlemslister med til afkrydsning

Evaluering Herning jægerråd

Der er indkaldt til møde den 26.2 i Ørre-Sinding.
Alex deltager – han tilmelder sig selv til ved Arne.

Evaluering fra sidste møde:
Deltager fra jægerforbundet fortalt, at der arbejdes politisk på, at ændre både jagttider og andet fra jagtlovgivningen.
Der blev stemt om, hvad jægerrådets holdning er til arealbegrænsningen - 10 for, 10 imod og 7 blanke.

Næste møde.

Kort møde den 20.2 kl. 17.00

Evt.

 

 

Referat fra den 23. januar 2020

Deltagere: Helge Nielsen, Jeanette Fris Nielsen, Jørgen Jensen, Alex Overgaard, Kim Jensen.

 

Emne

Besluttet

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

 

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

Jubilæumsfest 2020.

Der arbejdes forsat med festen og tilmeldinger tikker lige så stille ind, men alle medlemmer anbefales at tage fat i jagtkammeraterne og tage dem med til festen.

Generalforsamling.

Referatet blev gennemgået og justeret.
Helge havde forslag med til oversigt over priser for jagter, som uddeles på bordene, så det giver et klart overblik til alle medlemmer
Jørgen har lavet ny måde til registrering af hvem der vinder jagterne.

Alex laver reminder på hjemmeside og facebook vedr. indlevering af udbytte til rovvildt og kragepokal.
Helge gennemgik regnskabet

Revisorer. (Vedtægter)

Intet af berette

Evaluering af jagten i januar.

Gik rigtig godt og der blev set mange dyr og snepper samt 1 ræv.
Gik godt. Jagten starter fremover kl. 8.30.

Herning jægerråd

Indkaldt til ekstra møde i jægerrådet. Helge og Kim deltog. Det er vedr. at kredsformanden Jesper samt hjortevildts formanden er stoppet. Jan Rasmussen fra Skive blive indstillet for de næste 2 år, hvilket de gerne vil have der bliver bakket op om til kredsmødet.
Formand inden for hjortevildt var der ingen afklaring på, men det anbefales, at man tænker over det, hvis man har forslag.

Næste møde.

13. februar kl. 19 hos Kim

Evt.

Alex er blevet kontaktet vedr. mårhund af en mand på Videbækvej, som vender tilbage til Alex senere.


Referat fra den 2, januar 2020

Deltagere: Helge Nielsen, Jeanette Fris Nielsen, Jørgen Jensen, Alex Overgaard, Kim Jensen.

 

Emne

Besluttet

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

 

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

Jubilæumsfest 2020.

Der er ved at være rigtig godt styr på festen og invitationerne er ved at være delt ud til lodsejere. Resten af medlemmerne kan se invitationen på hjemmesiden eller skydebanen.

Generalforsamling.

Kim har inviteret de steder der skal inviteres.

Kim har dagsordenen klar til næste møde.

Januar jagten på golfbanen.

Der sendes sms rundt med at jagten starter kl. 9.00
Johannes drenge og Oliver Petersen er blevet inviteret.

Næste møde.

23. januar kl. 19.00 hos Alex

13. februar kl. 19.00 hos Kim

Evt.

Alex har lavet en ansøgning til mårhunde bekæmpelse fra Miljøstyrelsen

 

Møder:

28. januar kl.19 møde Herning Jægerråd
15. marts Kredsmøde

Referat fra den 12. december 2019

Deltagere: Helge Nielsen, Jeanette Fris Nielsen, Alex Overgaard, Jørgen Jensen, Kim Jensen.

 

Emne

Besluttet

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

Underskrevet

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

Jubilæumsfest 2020.

Invitationerne blev pakket til lodsejerne og delt ud til dem der skal ud med dem.

 

Generalforsamling.

Kim har sendt til jæger

Jeanette har bestilt lokaler
Jeanette bestiller kaffe, boller og kage hos Bent Ole. Prisen er kr. 60,-
Bent Ole sælger øl og vand.

Kim sender information til hjemmesiden samt sætter det på facebook.

Januar jagten på golfbanen.

Kim har sendt til alle på mail, hvordan golfbanen deles op til januar jagten.

Næste møde.

2. januar 2020 hos Jørgen

23. januar 2020 hos Alex
13. februar 2020 hos Kim

Evt.

Alex flytter mårhunde kameraet. Hvorfor skulle vi ikke vide hvem der deltog for hvem i lørdags? Det plejer vi også at gøre, men det behøver vi ikke gøre mere.

Annette sætter på hjemmesiden, hvornår der holdes ræve regulering, hvis lodsejerne ønsker det.
Der skal fodres på golfbanen i julen – nok den 27. og Alex og Kim vil gerne med Helge.

 

Referat fra den 24. oktober 2019


Deltagere: Helge Nielsen, Jeanette Fris Nielsen, Alex Overgaard og Kim Jensen.
Afbud: Jørgen Jensen
   

Åben/lukket

Emne

Besluttet

Til næste gang

Ansvarlig

 

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

 

Underskriver næste gang

Alle

Åben

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

 

 

Åben

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

 

 

 

Jubilæumsfest 2020.

Der er rigtig godt styr på festen og inden længe kan der læses mere om det på hjemmesiden

 

 

 

Nye jagtdage 2020(golfbanen)

Golfbanejagter:
17. oktober 2020
14. november 2020
12. december 2020
9. januar 2021
Andejagter:
3. september 2020
24. september 2020

 

 

 

Dato for generalforsamling

Mandag den 17. februar 2020
Konstituering torsdag den 20. februar 2020
Husk vi skal finde en ny revisor til 2021.

 

 

 

Kontingent 2020

Vores egen fortsætter uændret

 

 

 

Jagtleje kontrakten golfbanen/Præstbjerg.

Præstbjerg kontrakten er underskrevet, men vi skal have op på vores generalforsamling om hvorvidt vi er indstillet på at fortsætte. De øvrige foreninger overvejer også, at tage det op på deres generalforsamlinger.
Fremover sælger vi allerede Præstbjerg Jagter til generalforsamlingen og frem til  dagen efter bukkekaffe, hvorefter jagterne bliver sat til salg på en facebook gruppe, hvor Kim og Jeanette laver. En gruppe, som alle der er medlem af en jagtforening i Herning Kommune kan deltage i.

Golfbanejagt:
Vi må nu afholde en 4. jagt på golfbanen. Kim tager kontakt til golfbanen om, at vi gerne vil holde jagten den 4. januar kl. 10.00. Kim og Helge tager ud og tager en snak med dem efterfølgende i forhold til hvor vi skal gå på jagt på den 4. jagt
Kim og Jørgen er jagtledere på den 4. jagt.
Jagtlederne på de næste 2 golfbanejagter informere deltagerne om, at de jægere der havde vandværksjagten den 4. januar, nu skal på golfbanejagt den 4. januar kl. 10.00, hvor de mødes ved skovsøen.

 

 

 

Klubaften.

Tage med på generalforsamlingen om emner til en klubaftenen, da der ikke har været nogen henvendelser vedr. filmaften.

 

 

 

Mårhund / kamera.

Alex sætter opslaget på hjemmesiden. Der har ingen henvendelser været endnu. Vi opfordre til vores medlemme, at rette henvendelse til Alex Overgaard, hvis de har misanke om mårhund. Vi hænger gerne kamera op samt skaffer foder.

 

 

 

Næste møde.

Hos Helge den 14. november

 

 

 

Evt.

Ros til Kenneth Frosch for hans markedsføring af Præstbjerg jagterne på facebook og hjemmesiden.
Almindelig mobilpay bliver for dyrt. I stedet kan vi få en ”boks” til hvert udvalg. Der er dog et max på kr. 15.000 pr. boks, men der kan så oprettes de antal bokse man har lyst. Helge arbejder videre på sagen.
Parolen, som Jørgen har lavet i punktform skal sendes til resten af bestyrelsen.
Mads Emil, Johannes og Sigfred skal på Knudmosejagt den 21.11.

 

 


 


Referat fra den 25. september 2019

Deltagere: Helge Nielsen, Jeanette Fris Nielsen, Alex Overgård, Jørgen Jensen, Kim Jensen.

 


Emne

Besluttet

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

Underskrevet

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

Klubaften/eller en tur.

Film aften den 14. november kl. 19.00 i Timring Sportscenter med jagtfilm. Lav opslag på hjemmesiden og facebook om nogen har kendskab til nogen der har en film liggende fra en jagtrejse eller jagtoplevelse. Jeanette laver opslag.
Vedligeholdelse af våben med Allan Andersen vil være et fint arrangement til afholdelse i august.

Mårhund / kamera.

Alex har fået styr på simkortet til kameraet. Alle i bestyrelsen får nu mails, når der tages billeder med vildtkameraet.
Niels Jørn Jørgensen er med i det nu, men først 100% fra julen 2020.
Alex fortalt om reglerne for mårhunderegulering, da han har været på et rigtig godt kursus omkring emnet.
De blev anbefalet, at bære handsker når man rører ved ræv eller mårhund også selvom de har været i fryseren.

Banko.

Der er ingen der har henvendt sig til at samle vildt ind, så derfor bliver der ingen banko i 2020.

Jubilæumsfest 29. februar 2020.

Der er nu styr på musik, mad og resten af arbejdet er fordelt og hver især arbejdere videre med deres opgaver.

Jagtleje kontrakten golfbanen/Præstbjerg.

Vi har ikke længere rådighed over vandværksjagten og derfor slutter efterårets jagter til middag. Vi lægger dog op til, at vi slutter af sammen med medbragt frokost.
Vandværksjagten den 4. januar er derfor aflyst, men vi arbejde med kommunen om en alternativ løsning for denne dato.
Vi er i øjeblikket i dialog med kommunen omkring vores jagter generelt og vender tilbage, så snart vi ved mere.

Nye jagtdage 2020(golfbanen)

Tager vi på næste møde, når vi har svar fra kommunen.

Næste møde.

Den 24. oktober hos Kim

Evt.

Jeanette sender den opdaterede parole og regler


Referat fra den 29. august 2019

Deltagere: Helge Nielsen, Jeanette Fris Nielsen, Alex Overgård, Jørgen Jensen, Kim Jensen.  
   

Emne

Besluttet

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

 

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

Evaluering af bukke afkog.

5 bukke blev kogt af og 9 deltagere.
Det var sidste gang vi afholdte bukkeafkog, da deltagelsen de sidst år har været faldende.

Evaluering af den aflyste aftentur.

9 tilmeldte og derfor aflyst

 

Mårhund / kamera.

Alex har fået SIM-kort

Ingen har tilmeldt sig til at deltage, så Alex laver et nyt opslag på facebook og hjemmesiden.
Hvis man har mistanke om, at man har en mårhund, så meld tilbage til Alex Overgaard

Alex informerede om tips og tricks han har fået fra Claus, som gerne vil hjælpe os i gang.

Alex er tilmeldt kurset den 9. september, for at få mere information. Helge forsøger at få en plads.
Der bliver sat kamera op hjemme hos Helge. Hele bestyrelsen samt dem der ønsker at være med, modtager en mail ved bevægelse samt billede af hvad det er.
Alex spørge evt. Sigfred eller Freddy om de har mårhunde og om vi må sætte den op hos en af dem.

Jubilæumsfest 2020.

Musikken og maden er der styr på.

Amerikansk lotteri skal sælges mellem hovedret og dessert:

Jeanette undersøger om vi skal give noget for at låne hallen.

Der dækkes bord fredag aften.

Jagtleje kontrakten golfbanen.

Der arbejdes på det i øjeblikket.

Jagtleje kontrakten Præstbjerg

Der arbejdes på det i øjeblikket.

Parolen / regler for deltagelse i lodtrækning. (ret til.)

Parolen blev opdateret.
Regler for deltagelse blev opdateret.

Banko (Hvad skal der ske.)

Alex forsøger at snakke med en gammel nabo om evt. hjortevildt.

Jeanette laver opslag på hjemmeside og facebook med ønsket om, at finde en til at samle vildtet ind. John, Bjørn og Jeanette hjælper stadig med det de plejer.


Referat fra den 27. juni

Deltagere: Helge Nielsen, Jeanette Fris Nielsen, Alex Overgård, Jørgen Jensen, Kim Jensen.

 

Emne

Besluttet

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

Underskrevet

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

Evaluering af bukkekaffe/salg af Præstbjerg

Det gik godt og der var ca. 40 deltagere. Flot parade. Igen i år var der vildtpålæg, hvilket vi gerne vil sige tak for. Det vi havde købt passede meget fint. Tak til fotografen for de fine billeder.
Hjemmesiden er opdateret og der er skrevet opslag på facebook.

Helge hænger opslag op på skydebanen med ledige jagter.

Miljøpokalen.

Niels Jørgen og Sigfred bliver spurgt af Kim, om de vil med ham ud og kigge.

Klubaften/aftentur.

Ud og kigge på statens areal i Søby. Det koster kr. 1.900,- for en guide i 2 timer på en rundtur, som bliver betalt af juniorjægerne.
Kl. 15.00 Rundvisning på museet
Kl. 16.30 Rundvisning i området
Kl. 20.00 Besøg Kurt Nielsen med grillmenu
Jeanette laver invitation til hjemmeside og facebook.
Helge tager sig af menuen, som skal bestå af nakkekotelet og kylling med tilbehør med mulighed for at tilkøbe en pølse

Jubilæumsfest 29.2.2020

Jørgen og Alex undersøger med pris og hvad de kan i forhold til musik

Jeanette har fået forslag til menu fra Meny, men undersøger ved et par stykker mere.

Bukkeafkog 8.8.2019 kl. 19.00

Kim tjekker om vi mangler brintoverilte.
Helge bager en kage
Alex laver en reminder på facebook nogle dage før.

Hjemmeside/facebook

Åben referat

Alle medlemmer bedes huske, at de både bedes sende ting til hjemmesiden samt ligge det op på facebook, hvor Jeanette så godkender det.

Mårhund / kamera.

Kim og Bjørn har været til møde i Kibæk og efterfølgende fået udlånt et vildtkamera. Der er blevet købt 6 stk.

Det var en rigtig god aften, med information om hvordan mårhunden gebærder sig og hvordan man nemmest kan fange den.
Kan vi finde nogen i vores forening, der vil starte noget op omkring mårhunde, så der er et sted der kan ringes til, hvis nogen ser en mårhund. Der skal eftersøges nogle personer på hjemmesiden samt facebook.
Alex bliver kontaktperson for udvalget der bliver nedsat. Og han undersøger med sim-kort.

Næste bestyrelsesmøde.

29. august hos Jørgen

Evt.

Møde i markvildtlav 7. august.

Sekretæren kan nu få adgang til medlemslister på jægerforbundet og Kim sørger for at meddele, at Jeanette er sekretær.

Alex informere om forskning på krondyrsjagt.


Referat fra den 11. april 2019

    Deltagere: Helge Nielsen, Jeanette Fris Nielsen, Alex Overgård, Kim Jensen    

Emne

Besluttet

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

Underskrevet begge referater

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

Repræsentantskabsmøde Timring Sportscenter. (orientering)

Kim og Jeanette deltog.

Bukkekaffe/salg af Præstbjerg jagter den 18. maj 2019

Alex køber ind inkl. 8 flasker vin, pølsebakker og kopper.
Jeanette bestiller 80 rundstykker og leverpostej
Jeanette efterlyser vildt, som de skal vende tilbage til Jeanette med.
Kim og Helge er forhindret i at deltage.
Jørgen, Alex og Jeanette tager hver en kande kaffe med hjemmefra.
Salg at Præstbjergjagter bliver ca. kl. 9.45. Jørgen tager sig at salget.

Klasse arrangement.

Den sættes i bero, da der ikke kommer svar tilbage fra Vildbjerg Skole. Der er i stedet startet et samarbejde med Nøvlingskov efterskole, som allerede har været på besøg.

Evaluering af kredsmøde.

Alex og Jeanette gav et kort referat fra et fredfyldt kredsmøde, hvor der udover de tog var deltagelse af Jørgen, Mads Sloth og Villy Bertelsen

Orientering om jagtlejemødet

Til det åbne referat
Kim gav en orientering fra mødet.

85 års jubilæumsfest 2020

Åben:
Der bliver fest den 29. februar kl. 18.00 og ræveafslutning bliver en del af denne fest.

 

Næste bestyrelsesmøde.

Torsdag den 20. juni hos Jeanette

Evt.

Juniorjægerne til Susegården i Sverige i juli måned.

Referat fra generalforsamlingen er sendt rundt.
Der arbejdes på en aften tur.


Referat fra den 7. marts 2019

     

Deltagere: Helge Nielsen, Alex Overgaard, Jørgen Jensen, Kim Jensen.


Emne

Besluttet

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

Underskrives til næste bestyrelsesmøde

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

Evaluering af generalforsamling.

 

 

 

Vi arbejder og udtænker en ny måde og foretage lodtrækningen. Vi tager stilling til det senere, når hele bestyrelsen er samlet.

 

Ellers en god generalforsamling som forgik i god ro og orden med 46 deltager.

Evaluering af Ræveregulering /afslutning.

 

 

 

 

 

 

Jan Kristensen løb med pokalen med 1 ræv i 1 skud.

 

Der blev i alt skudt 2 ræve

 

Ønskes bedre fremmøde til reguleringsjagterne, men god opbakning til afslutningen, hvor vi var 23 der havde en hyggelig aften.

Herning jægerråd årsmøde

 

Arne Thomsen, genvalgt til formand.

Stor uenighed i hjortevildt lauget  

Sms-service og mobilpay.

 

 

 

 

Aftale om sms service forlænget. Der arbejdes på en ny og bedre løsning.

 

Mobilpay er til for og blive i foreningen, uanset hvad fremtidens løsning er.

Hjemmeside rettes til.

 

 

 

Buk golfbane

 

 

De forskellige udvalg står selv for og få rettet og ryddet op i gammelt informationer, på hjemme siden.

 

Til generalforsamlingen var prisen på skudt buk 350. Men det er en fejl og den er i stedet 400, som det fremgår på hjemmesiden.

Rep.møde i Timring sportscenter.

Jeanette + Kim deltager på vegne af foreningen.

Arbejdsdag den 22 marts 2019. Kl 14:00

Vi mødes ved Helge. (ansvarlige Kim + Helge)

Bukkekaffe + salg af Præstbjerg jagter. den 18 maj 2019

Kl 9:00 ved skyde huset.

 

Bukkeafkog den 8. august 2019.

Der snakkes videre om det til næste møde.

Jagtleder golfbane + Præstbjerg.

Golfbane.

19 oktober. Jørgen og Helge.

10 november. Alex og Kim.

7 december. Jørgen og Helge.

4 januar. Jeanette og Alex.

 

Præstbjerg.

10 november. Jørgen.

15 december. Kim og ??

Klasse arrangement.

 Udsættes.

Honorar.

Anette ønsker ikke længere at modtage honorar.

Næste bestyrelses møde.

Torsdag den 4. april 2019, ved Helge kl 19:00.

Evt.

Bestyrelsen vil prøve og stable nogle arrangementer på benene for foreningens medlemmer.

 

Evt. ideer er velkommen.


Referat fra den 10. januar 2019

Deltagere: Helge Nielsen, Jeanette Fris Nielsen, Alex Overgaard, Jørgen Jensen, Kim Jensen.

 

Emne

Besluttet

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

Underskrevet referat

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

Generalforsamling.

Alex laver seddel-sæt til lodtrækning af jagterne.

Jeanette har bestilt brød i hallen samt øl og sodavand
Kim laver dagsorden til generalforsamlingen, som bliver gennemgået på næste møde.
Kim tager fat i udvalgene, for at høre om de har ændringer i sammensætning af deres udvalg.

Kim spørger Birgit om hun er villig til genvalg.

Jeanette laver en reminder på hjemmesiden og facebook om indberetning af rov-vildt til Alex senest en uge før generalforsamlingen.

Samtidig skal der skrives, at bestyrelsen henstiller medlemmerne til kun at deltage i lodtrækningen af jagterne, så vidt de ønsker selv at deltage på jagterne.

Klasse arrangement.

Jeanette har skrevet til Rikke Gran og fået svar, men afventer nu svar fra en lære.

Ræveafslutning.

Jørgen snakker med Rinda i Meny

Jørgen laver opslag til hjemmeside og facebook med invitation. Tilmelding på jagterne eller til Jørgen

Bankospillet.

Hele bestyrelsen møder op kl. 15 til bankospillet for at hjælpe med opstilling af bord og pakning af gevinster

Sms-service og mobilepay.

Jørgen har undersøgt priser på sms. Og muligheder omkring mobilepay

 

Vildt info.

Kim tager fat i golfbanen

Markvildtlav. Helge og Kim har været inviter til møde ang. markvildtlav. (se vedhæfte fil)

Bestyrelsen har fået tilsendt referat fra mødet.

Nyt møde er den 29.1
Kim havde brochure omkring Fauna pletter med, som også findes på hjemmesiden og tror det er mere realistisk at gå efter den, da man her kan få en maskinstation til at lave arbejdet. Det bliver ikke nemt at finde 1000 tdr, som man skal have for at være under jægerforbundets betingelser. Samtidig skal man så selv lavet alt arbejde.

Kim og Helge deltager i næste møde og der vil vi foreslå, at man slår et slag for fauna pletter

Aktiviteter for det næste halve år.

Den 23. februar - Ræveafslutning
Den 21. februar kl. 19 - Jægerrådsmøde

Den 23. marts - Kredsmøde

Rep.møde i Timring Sportscenter

Den 16. februar - arbejdsdag på skydebanen

Den 18. maj - Bukkekaffe og salg af Præstbjerg

Andekasser og tårne kigges efter – juniorjægerne inviteres med.

Resten kan ses i årshjulet

Den 8. august - Bukkeafkog

Ny riffelbane.(se vedhæftet fil)

Bestyrelsen har fået information.

Der skal findes to fra hver forening, der skal med i bestyrelsen for den nye bane.

Næste bestyrelsesmøde.

Er torsdag den 14. februar hos Alex.

Evt.

Tak til Helge for at overtage kontakten til juniorjægerne omkring vandværksjagten, da Jeanette ikke kunne deltage.

Jørgen har arbejdet i om vi hver især skal have en foreningsmailadresse og hvordan det skal kan lade sig gøre. Flere mente dig, at de havde mailadresser nok de skulle tjekke allerede

 

Referat fra den 4. december 2018


Deltagere: Helge Nielsen, Jeanette Fris Nielsen, Alex Overgård, Jørgen Jensen, Kim Jensen.


 


Emne

Besluttet

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

Underskrevet

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

Møde med riffeludvalget.

Åben referat

Riffelbane på Trehøje er nedlagt og der arbejdes derfor med hvad der nu skal ske, så derfor informere Mads Sloth bestyrelsen om hvad der er gang i.
AHG, Tvis, Ørnhøj, Sørvad og Timring-Vildbjerg arbejder sammen om det.
100 og 200 meter baner er planen for hvad der skal laves i Sørvad, hvor der er i forvejen er en skydebane. 4 standpladser på hver baneafsnit. Manuel markering. 2 jordvolde af 3 meter skal laves hele vejen langt banen, så der kan skydes uforstyrret af andre bruger af skoven.
Der vil på en eller anden måde blive lavet indskydning til foråret, som udvalget melder mere ud om senere.

Klasse arrangement

Jeanette har ikke gjort noget endnu, men hun taget fat i Rikke Gran lige efter jul

Ræveregulering og afslutning.

Helge, Kim og Ole Fris spørger lodsejerne.
Der er afslutning den 23. februar.

Datoer for regulering:

Den 2.2 en hel dag

Den 3.2 en halv dag

Den 9.2 en hel dag

Den 10.2 en halv dag

Den 16.2 en hel dag

Den 23.2 en halv dag – slutter ca. kl. 14

Bankospillet

Vil gerne have mere vildt. Jeanette bruger Jørgen noget mere i forhold til at køre med vildtet.

Bestyrelsen har sat kryds i kalenderen den 1. februar fra kl. 15.

Den 12. december kommer Kenneth hjem til Jeanette og Bjørn og laver spegepølser af den hjort Bjørn har skudt. Hans Ejnar Eriksen og John Vognmand kommer og hjælper.

Generalforsamling.

Der er generalforsamling den 18. februar.

28. februar er der konstituering.

Jagtleder Præstbjerg.(kim kan måske ikke) 

Den 6. januar er Bjørn Fris jagtleder sammen med Jørgen.

Salg af Præstebjergjagter

Der er nu udsolgt og vi takker for god opbakning

Indbydelse til juniorjæger

Helge og Jeanette laver dem. Helge tjekker medlemslisten.

Evaluering af pølsedag.

Der var en rigtig god stemning og Kenneth var rigtig god til at hjælpe og vejlede.

Strukturmødet i Aulum.

Helge var afsted til mødet og refererede kort hvad der blev sagt og foreslået.

Vildt info. (Golfbanen.)

Kim har fået henvendelse fra golfbanen, som gerne vil vide hvor meget vildt der ca. bliver skudt på en golfbanevagt.
Kim og Helge tager ud til dem på golfbanen og fortæller hvor meget vi har skudt i år samt får en generel snak med dem.

Nyjægerjagt i Assing

Der var ingen fra Timring-Vildbjerg der deltog i nyjæger jagten i Assing.

Evt.

 

 


 


Referat fra den 4. oktober 2018


Referat


 


Deltagere: Helge Nielsen, Jeanette Fris Nielsen, Alex Overgård, Jørgen Jensen, Kim Jensen.


 


Emne

Besluttet

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

Godkendt og underskrevet

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

Møde med flugtskydning udvalg.

 

9. klasse fra Vildbjerg Skole skal inviteres til et fælles arrangement på skydebanen, hvor der skal være noget om jagt og det at tage jagttegn samt de skal have tilbudt at skyde en runde på skydebanen.

Evaluering af Præstbjerg jagter.

Helge og Kim har været til møde.

Abildå går ud fra 1. august 2019

Jagtlejen bliver derfor noget dyrere. Det der før har været rævejagt sidst i januar bliver nu først i januar, hvor der må skydes dåvildt, så derfor bliver det også en betalingsjagt.

Præstbjerg jagter. (salg)

Opslag lavet på facebook med link til hjemmesiden

Persondataloven.

Jeanette har lavet de nødvendige papirer og sender til Jægerforbundet til endelig godkendelse

Våben påtegning.

Tilladelsen er kommet retur med godkendelse og gælder i 5 år, hvis der ikke sker ændringer i sammensætning af bestyrelsen. Hvis der sker ændringer, skal der søges om ny godkendelse.

Evaluering af Facebook.

Der har været positive tilkendegivelser og vi fortsætter.

Vinter arrangement.

Fredag den 16. november laver Kenneth Frosch i samarbejde med Jeanette et arrangement på Timring Skole, hvor man kan tage sit vildt med og lærer at lave sine egne vildt spegepølser. Jeanette laver en invitation

Miljøpokal.

Der er ikke kommet forslag ind og den hopper derfor et år over.

Jagtleder Præstbjerg.

Alex bliver jagtleder

Vildt til bankospillet.

Bjørn ringer til sweiss hundemanden og Morten, for at informere om vores bankospil.

Helge ringer til sweiss manden i Sørvad

Bjørn har aftalt med Kenneth Frosch, at han godt vil komme og hjælpe med at lave spegepølser til bankospillet.

Bestyrelsen at sponsorer et rådyr fra en foreningsjagt

Alle i bestyrelsen hjælper til at med reklamerer og minder om, at de skal tage kontakt til Bjørn, som har plads i fryseren

Evaluering af åbent landbrug.

Kim og Helge var derude. Der kom nogle hen og snakkede jagt, hvilket var ret hyggeligt. Det gav et nyt medlem og en person mere ville selv melde sig ind ved jægerforbundet.

Bliver vi inviteret en anden gang, så skal vi endelig sige ja tak til det.

Generalforsamling.

Mandag den 18. februar 2019.

Kontingent

Ekstraordinære bliver sat op til kr. 125,-. Vores andel er derefter kr. 73,-

Evt.

Der er inviteret 3 til knudmosejagten 22/11. Kim kører ud med invitationer Til Ole Fris, Jacob Mærsk og Niels Jørn Jørgensen

Februar 2020 har foreningen 85 års fødselsdag.