Nyt medlem

Læs her, hvis du er interesseret i et medlemskab af Timring – Vildbjerg Jagtforening

Som en generel orientering, skal vi hermed kort gøre rede for hvilke aktiviteter vi i Timring-Vildbjerg Jagtforening kan tilbyde nye medlemmer.
De aktuelle aktiviteter, dato, tid, sted m.v. vil fremgå her på hjemmesiden og i bladet "Jæger".

Har du lyst og interesse i at blive medlem af en aktiv lokalforening og samtidig blive medlem af Danmarks Jægerforbund, kan du kontakte kassereren og opgive navn, adresse, postnr. og by. Telefon, fødselsdato samt hvilken form for medlem du ønsker at blive optaget under. Kassererens kontaktoplysninger finder du på hjemmesiden under overskriften "Kontakt".

 

Alle medlemmer af Timring-Vildbjerg Jagtforening kan tilmelde sig nyhedsmail - og/eller SMS-service ved at sende en besked til webmasteren. Beskeden skal indeholde navn, mailadresse, mobilnr. samt hvilke nyheder man er interesseret i at modtage. 

 

Medlemskategori                                    

DJ`s andel                         

Timring-Vildbjergs andel                       

I alt

Ordinær                                   

776 kr.      

60 kr.

836 kr.

Junior 0-15 år

105 kr.

27 kr.

132 kr.

Ungdom 16-25 år

389 kr.

55 kr.

444 kr.

Senior (født 1948 eller tidl.)

469 kr.

55 kr.

524 kr.

Husstand

389 kr.

60 kr.

449 kr.

Ekstraordinær

53 kr.

73 kr.

126 kr.

Støttemedlem uden jagttegn

106 kr.

60 kr.

166 kr.

 

1.   Ordinære medlemmer støtter via kontingentet Jægernes Naturfonds arbejde med 20 kr.

2.   Som noget nyt oprettes nu juniormedlemsskab for børn og unge til og med 15. år. (Denne medlemskategori modtager ikke bladet Jæger – ved ønske om at modtage bladet kan vedkommende evt. indmeldes som ungdomsmedlem)

5. Første person skal være ordinært medlem, øvrige personer   i husstanden kan efterfølgende tegne et husstandsmedlemskab.

6. Man skal være ordinært medlem i en forening. Øvrige medlemskaber   i andre foreninger kan tegnes som ekstraordinært medlemskab.

De 45-50 kr. går til lokalforeningen. Resten til Danmarks Jægerforbund.

              

               For kontingentet får du:

Flugtskydning på vores egen bane på Albækvej 13 A. Herunder mulighed for instruktion af uddannede instruktører. Unge medlemmer af foreningen til og med 18 år. vil hver onsdag få udleveret et skydekort til 24 duer.


• Holdskydning for interesserede flugtskytter under RAHS.


• Deltagelse i kvalifikationsskydninger under Danmarks Jægerforbund

• Deltagelse i kommunemesterskabet i lerdueskydning.


• Jagthornsblæsning

• Mulighed for jagt på Golfbanen og Vandværks-skoven. Der er i alt 4 efterårsjagter og jagt på forårsbuk.


• Spændende, hyggelige og oplysende foredragsaftener og udflugter.

 

• Hundetræning i såvel grund- som videregående dressur.

• Lokal markprøve for stående hund.

 

• Indskydnings- og træningsaftener med jagtrifler, hvor der vil være instruktører til stede.


• Indskydning på Hjortebanen i Ørre

 

• Indflydelse på jagtens fremtid i Danmark gennem Danmarks Jægerforbund. Samtidig modtager du DJ’s månedlige medlemsblad JÆGER.