Foreningsjagter

Fordeling af bukkejagter

Resultatet af og fordelingen af bukkejagterne kan ses her under

HUSK betaling før 1.maj  (Konto 7670 0001184758)

Golfbanen

350,- for jagten           400,- for bukken

Præstbjerg

500,- for jagten           400,- for bukken

Cecilie Madsens jagt på Præstbjerg er betalingsfri da hun er trukket af riffeludvalget, en evt. buk betales efter gældende takst.

Hvis nogen ønsker rundvisning på golfbanen, kontaktes Jørgen Hvass Jensen på 40346404

Husk indberetning af afgivende skud til Kim Jensen på tlf. 21741239

Knæk og bræk

Bestyrelsen 

Foreningsjagter på golfbanen 2021-2022

Foreningsjagter på golfbanen 2021/22

6. november

kl. 7:30

27. november

kl. 8:00

18. december

kl. 8:00

8. januar 2022

kl. 8:30

Erik Andersen

Erik Andersen

Erik Andersen

Erik Andersen

Benny Plesner

Mads Emil

Benny Plesner

Benny Plesner

Mads Emil

Ernst Madsen

Cæsilie Madsen

Cæsilie Madsen

Ernst Madsen

Kim Kærgaard

Ernst Madsen

Ernst Madsen

Kim Kærgaard

Ove Svendstrup

Kim Kærgaard

Kim Kærgaard

Ove Svendstrup

Sigfred Andersen

Ove Svendstrup

Ove Svendstrup

Sigfred Andersen

Michael Madsen

Sigfred Andersen

Sigfred Andersen

Michael Madsen

Ole Fris

Michael Madsen

Ole Fris

Ole Fris

Villy Bertelsen

Ole Fris

Villy Bertelsen

Villy Bertelsen

Kenneth Froch

Villy Bertelsen

Kenneth Froch

Kenneth Froch

Finn Jacobsen

Kenneth Froch

Finn Jacobsen

Finn Jacobsen

Aksel Jacobsen

Finn Jacobsen

Aksel Jacobsen

Aksel Jacobsen

Aske Skjold Astrup

Aksel Jacobsen

Jørgen H Jensen

Aske Skjold Astrup

Ole Madsen

Aske Skjold Astrup

Ole Madsen

Jørgen H Jensen

Niels Jørgen Jørgensen

Ole Madsen

Niels Jørgen Jørgensen

Ole Madsen

Mads S Andersen

Niels Jørgen Jørgensen

Bent Hjuler Sørensen

Niels Jørgen Jørgensen

Nicolai Pedersen

Bent Hjuler Sørensen

Mads S Andersen

Bent Hjuler Sørensen

Helge Nielsen

Mads S Andersen

Nicolai Pedersen

Mads S Andersen

 

Nicolai Pedersen

Helge Nielsen

 

 

Mads Emil

Mads Emil

Alex

Ole

Jørgen

Kim

Helge

kim

Helge

Alex

Andejagter på golfbanen 2021

 

2. september

23. september

1

Jesper Andersen

Jesper Andersen

2

Allan Overgaard

Allan Overgaard

3

Michael Madsen

Michael Madsen

4

Mads Andersen

Mads Andersen

5

Kenneth Froch

Kenneth Froch

6

Mads Emil

Mads Emil

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

Parole på golfbanejagter

 • Velkomst
 • Gyldigt jagttegn fremvises af alle – kan der ikke fremvises gyldigt jagttegn,

kan der ikke deltages i jagten med våben før jagttegnet forevises jagtlederen.

 • Alle jægere skal bære noget der er signalfarvet.
 • Hunde skal bære enten klokke eller noget der er signalfarvet.

Jagten drives på golfbanen.

Posterne afsættes af:

 • Den tildelte post er fast, og må ikke forlades før såten er blæst af
 • Giv tegn til naboposterne om hvor du står.
 • Der må skydes når naboposten er sat af, og at det i øvrigt er forsvarligt.
 • Geværet må under ingen omstændigheder føres igennem skyttekæden.
 • Pas på med lave skud specielt hvor der må skydes ind i såten (gælder også drivere).
 • Patronhylstre opsamles.
 • Der må ikke skydes efter at såten er blæst af.
 • Mellem såterne bæres våbnet tomt, og med åbent lås eller knækket.
 • Vi er på offentlige arealer, hvor publikum har ret til at færdes, vis hensyn til gæsterne, man kan knække sit gevær, og bede gæsterne vente.

Der må i dag skydes alt efter jagtloven:

Restriktioner:

 • Fasanhøne / Gammel råer
 • Der må skydes 1 stk. Råvildt pr. jæger, indtil andet besluttes.
 • Såfremt der skydes på råvildt som ikke er leveret, må man ikke skyde til mere råvildt på denne post.
 • Forbiskud til råvildt kr. 50,00. Ræv max. Kr. 25,00
 • Bøde kr. 100,00 ved leveret vildt med restriktioner iht. parole.
 • Alle forbiskud meddeles til jagtlederen med angivelse af skud.
 • Eftersøgning på egen hånd, må ikke finde sted.
 • Forsvarlige skudafstande i sideskud (max):

• råvildt 20 mtr.                 • fugle 30 mtr.

• ræv 25 mtr.                     • hare 30 mtr.

 • Hagl størrelse til hårvildt, her henstiller vi til str. 3 eller større

Jagtfiskal:

 • Bengæt: ben + patronforbrug: kr. 10,00 pr. gæt.
 • Jagtdagen afsluttes med vildtparade, og aktion over skudt vildt.
 • Alle kan købe.
 • Såfremt rålam ikke kan opnå mindste pris kr. 300,00 og buk/råer kr.
 • 400,00 skal skytten købe.

Knæk og bræk

Timring-Vildbjerg Jagtforening september 2020

Regler for salg af efterårsjagter

Golfbanen

Kun medlemmer af Timring-Vildbjerg Jagtforening kan købe jagter. Vi henstiller til, at man kun deltager i lodtrækningen, så vidt man påtænker selv at deltage i jagten.
Deltager jagttegnsløsere i lodtrækningen og efterfølgende ikke består prøven, køber bestyrelsen jagterne tilbage og derefter sætter dem til salg igen. 
Jagterne sælges på foreningens årlige generalforsamling.
Er kontingent ikke betalt rettidigt skal der medbringes kvittering for betalingen ellers kan der ikke købes jagter.
Jagterne betales senest 1. marts samme år.
Har man ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen, men ønsker at deltage i lodtrækningen, skal man inden generalforsamlingen tilkendegive dette til bestyrelsen.
Tilmelding om køb af en jagt er bindende.
Betalingen kan foregå via netbank til konto eller kontant.
Ikke betalte jagter fremvises herefter på foreningens hjemmeside og kan frit købes af foreningens medlemmer ved kontakt med kassereren.
Bestyrelsen kan af disse tilbageholde enkelte jagter.
På Golfbanen må der afholdes 4 jagter pr. jagtsæson fra solopgang til kl. 12.00.
Alle navne lægges i en bowle og bliver trukket op en gang. Den rækkefølge der bliver trukket første gang beholdes til de øvrige jagter indtil alle jagter er besat.

Såfremt der er mindre end 20 jægere som ønsker at købe jagterne, fordeles prisen ligeligt mellem de deltagende jægere. Eventuelle gæstekort fordeles ligeligt mellem køberne så der max. kan deltage 20 jægere. Gæstekortene skal fordeles til foreningens medlemmer.
Resterende beløb i jagtlejekontrakten betales af foreningens hovedkasse, og dækkes ind ved vildtsalg, bøder samt salg af andejagter.
Der påsættes forlods 2 bestyrelsesmedlemmer som jagtleder for hver jagtdag. Parole til hver jagt.

Der må skydes alt efter jagtloven. Bestyrelsen kan indføre restriktioner som vil fremgå af parolen.
Det er valgfrit hvilke hagltyper der benyttes.
Bukkepürsch på Golfbanen: Hvert år trækkes lod om 9 pladser, som opdeles i perioder. Prisen for skudt buk kr. 400,00.
Der afholdes 2 andejagter som fordeles ved lodtrækning mellem alle foreningens medlemmer som ønsker at deltage. Jagterne sælges på foreningens årlige generalforsamling til en pris a’ kr. 30,00.
Hver jæger, som køber jagten, er økonomisk forpligtiget fra 1.8-31.7 det følgende år.
Såfremt en jæger forbryder sig, er det bestyrelsen som beslutter sanktioner over for denne.
Såfremt en jæger er forhindret i at benytte sin golfbanejagt, har man lov at videregive eller sælge sin jagt til et andet medlem af Timring-Vildbjerg Jagtforening.


Timring den 02.01.2020