Foreningsjagter

Jagter på golfbanen 2020-2021

17. oktober

14. november

12. december

9. januar 2021

Flemming Christiansen

Cecilie Madsen

Aske Larsen

Aske Larsen

Svend Andersen

Rikke Wittrup

Mads Sloth

Mads Sloth

Aske Larsen

Aske Larsen

Aksel Jacobsen

Aksel Jacobsen

Mads Sloth

Mads Sloth

Ole Fris

Ole Fris

Aksel Jacobsen

Aksel Jacobsen

Ove Svendstrup

Ove Svendstrup

Ole Fris

Ole Fris

Nicolai Pedersen

Nicolai Pedersen

Ove Svendstrup

Ove Svendstrup

Niels J Jørgensen

Niels J Jørgensen

Nicolai Pedersen

Nicolai Pedersen

Kim Kjærgaard

Kim Kjærgaard

Leif Jensen

Leif Jensen

Sigfred andersen

Sigfred andersen

Niels J Jørgensen

Niels J Jørgensen

Erik B Andersen

Erik B Andersen

Kim Kjærgaard

Kim Kjærgaard

Villy Bertelsen

Villy Bertelsen

Per Pedersen

Sigfred andersen

Kenneth Froch

Kenneth Froch

Sigfred andersen

Erik B Andersen

Finn Jacokbsen

Finn Jacokbsen

Erik B Andersen

Villy Bertelsen

Cecilie Madsen

Cecilie Madsen

Villy Bertelsen

Kenneth Froch

Rikke Witrup

Helge Nielsen

Kenneth Froch

Finn Jacokbsen

Jørgen H Jensen

 

Finn Jacokbsen

Ole Madsen

Ole Madsen

 

Preben Rokkjær

Helge Nielsen

Alex Overgaard

 

Birgit Bertelsen

 

 

 

Jørgen H Jensen

 

 

 

Helge Nielsen

Alex Overgaard

Kim Jensen

Jørgen H Jensen

Ole Madsen

Jørgen H Jensen

Helge Nielsen

Ole Madsen

Andejagter på golfbanen 2020

3. september

24. september

Rikke Wittrup

Rikke Wittrup

Brian Mølby

Brian Mølby

Jenimie 

Jenimie 

Alex Overgaard

Alex Overgaard

Kenneth Froch

Kenneth Froch

Kim Kjærgaard

Kim Kjærgaard

Ole Madsen

Ole Madsen

John Ø Madsen

John Ø Madsen

Mads Sloth

Mads Sloth

Freddy Godskesen

Freddy Godskesen

Nicolai Pedersen

Nicolai Pedersen

 

 

 

 

 

 

 

 

Bukkejagt på golfbanen 2020

Omr.

16.-20. maj

Omr.

4.-10 juni

Omr.

25. juni - 1. juli

a

Per Pedersen

a

Ole Madsen

a

Mads Sloth

b

Ole Madsen

b

Mads Sloth

b

Per Pedersen

Mads  Sloth

Per Pedersen  

Ole Madsen      

 

21.-27. maj

 

11.-17. juni

 

2.-8. juli

a

Bjørn Fris

a

Flemming Christiansen

a

Nicolai Pedersen

b

Flemming Christiansen

b

Nicolai Pedersen

b

Bjørn Fris

Nicolai Pedersen                                   

Bjørn Fris           

Flemming Christiansen                                               

 

28. maj - 3. juni

 

18.-24. juni

 

9.-15. juli

a

Preben Rokkjær

a

Christoffer Elmholt

a

Finn Jacobsen

b

Christoffer Elmholt

b

Finn Jacobsen

b

Preben Rokkjær

c

Finn Jacobsen

c

Preben Rokkjær

c

Christoffer Elmholt

Parole på golfbanejagter

 • Velkomst
 • Gyldigt jagttegn fremvises af alle – kan der ikke fremvises gyldigt jagttegn,

kan der ikke deltages i jagten med våben før jagttegnet forevises jagtlederen.

 • Alle jægere skal bære noget der er signalfarvet.
 • Hunde skal bære enten klokke eller noget der er signalfarvet.

Jagten drives på golfbanen.

Posterne afsættes af:

 • Den tildelte post er fast, og må ikke forlades før såten er blæst af
 • Giv tegn til naboposterne om hvor du står.
 • Der må skydes når naboposten er sat af, og at det i øvrigt er forsvarligt.
 • Geværet må under ingen omstændigheder føres igennem skyttekæden.
 • Pas på med lave skud specielt hvor der må skydes ind i såten (gælder også drivere).
 • Patronhylstre opsamles.
 • Der må ikke skydes efter at såten er blæst af.
 • Mellem såterne bæres våbnet tomt, og med åbent lås eller knækket.
 • Vi er på offentlige arealer, hvor publikum har ret til at færdes, vis hensyn til gæsterne, man kan knække sit gevær, og bede gæsterne vente.

Der må i dag skydes alt efter jagtloven:

Restriktioner:

 • Fasanhøne / Gammel råer
 • Der må skydes 1 stk. Råvildt pr. jæger, indtil andet besluttes.
 • Såfremt der skydes på råvildt som ikke er leveret, må man ikke skyde til mere råvildt på denne post.
 • Forbiskud til råvildt kr. 50,00. Ræv max. Kr. 25,00
 • Bøde kr. 100,00 ved leveret vildt med restriktioner iht. parole.
 • Alle forbiskud meddeles til jagtlederen med angivelse af skud.
 • Eftersøgning på egen hånd, må ikke finde sted.
 • Forsvarlige skudafstande i sideskud (max):

• råvildt 20 mtr.                 • fugle 30 mtr.

• ræv 25 mtr.                     • hare 30 mtr.

 • Hagl størrelse til hårvildt, her henstiller vi til str. 3 eller større

Jagtfiskal:

 • Bengæt: ben + patronforbrug: kr. 10,00 pr. gæt.
 • Jagtdagen afsluttes med vildtparade, og aktion over skudt vildt.
 • Alle kan købe.
 • Såfremt rålam ikke kan opnå mindste pris kr. 300,00 og buk/råer kr.
 • 400,00 skal skytten købe.

Knæk og bræk

Timring-Vildbjerg Jagtforening september 2020

Regler for salg af efterårsjagter

Golfbanen

Kun medlemmer af Timring-Vildbjerg Jagtforening kan købe jagter. Vi henstiller til, at man kun deltager i lodtrækningen, så vidt man påtænker selv at deltage i jagten.
Deltager jagttegnsløsere i lodtrækningen og efterfølgende ikke består prøven, køber bestyrelsen jagterne tilbage og derefter sætter dem til salg igen. 
Jagterne sælges på foreningens årlige generalforsamling.
Er kontingent ikke betalt rettidigt skal der medbringes kvittering for betalingen ellers kan der ikke købes jagter.
Jagterne betales senest 1. marts samme år.
Har man ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen, men ønsker at deltage i lodtrækningen, skal man inden generalforsamlingen tilkendegive dette til bestyrelsen.
Tilmelding om køb af en jagt er bindende.
Betalingen kan foregå via netbank til konto eller kontant.
Ikke betalte jagter fremvises herefter på foreningens hjemmeside og kan frit købes af foreningens medlemmer ved kontakt med kassereren.
Bestyrelsen kan af disse tilbageholde enkelte jagter.
På Golfbanen må der afholdes 4 jagter pr. jagtsæson fra solopgang til kl. 12.00.
Alle navne lægges i en bowle og bliver trukket op en gang. Den rækkefølge der bliver trukket første gang beholdes til de øvrige jagter indtil alle jagter er besat.

Såfremt der er mindre end 20 jægere som ønsker at købe jagterne, fordeles prisen ligeligt mellem de deltagende jægere. Eventuelle gæstekort fordeles ligeligt mellem køberne så der max. kan deltage 20 jægere. Gæstekortene skal fordeles til foreningens medlemmer.
Resterende beløb i jagtlejekontrakten betales af foreningens hovedkasse, og dækkes ind ved vildtsalg, bøder samt salg af andejagter.
Der påsættes forlods 2 bestyrelsesmedlemmer som jagtleder for hver jagtdag. Parole til hver jagt.

Der må skydes alt efter jagtloven. Bestyrelsen kan indføre restriktioner som vil fremgå af parolen.
Det er valgfrit hvilke hagltyper der benyttes.
Bukkepürsch på Golfbanen: Hvert år trækkes lod om 9 pladser, som opdeles i perioder. Prisen for skudt buk kr. 400,00.
Der afholdes 2 andejagter som fordeles ved lodtrækning mellem alle foreningens medlemmer som ønsker at deltage. Jagterne sælges på foreningens årlige generalforsamling til en pris a’ kr. 30,00.
Hver jæger, som køber jagten, er økonomisk forpligtiget fra 1.8-31.7 det følgende år.
Såfremt en jæger forbryder sig, er det bestyrelsen som beslutter sanktioner over for denne.
Såfremt en jæger er forhindret i at benytte sin golfbanejagt, har man lov at videregive eller sælge sin jagt til et andet medlem af Timring-Vildbjerg Jagtforening.


Timring den 02.01.2020