Foreningsjagter

Fordeling af bukkejagter

Resultatet af og fordelingen af bukkejagterne kan ses her under

HUSK betaling før 1.maj  (Konto 7670 0001184758)

Golfbanen

350,- for jagten           400,- for bukken

Præstbjerg

500,- for jagten           400,- for bukken

Cecilie Madsens jagt på Præstbjerg er betalingsfri da hun er trukket af riffeludvalget, en evt. buk betales efter gældende takst.

Hvis nogen ønsker rundvisning på golfbanen, kontaktes Jørgen Hvass Jensen på 40346404

Husk indberetning af afgivende skud til Kim Jensen på tlf. 21741239

Knæk og bræk

Bestyrelsen 

Foreningsjagter på golfbanen 2021-2022

Foreningsjagter på golfbanen 2021

6. november kl. 7:30

27. november kl. 8:00

18. december kl. 8:00

8. januar 2022 kl. 8:30

Mødested: Naturskolen, Røddingvej 21 C, 7480 Vildbjerg

Erik Andersen

Erik Andersen

Erik Andersen

Erik Andersen

Benny Plesner

Mads Emil

Benny Plesner

Benny Plesner

Mads Emil

Ernst Madsen

Cæsilie Madsen

Cæsilie Madsen

Ernst Madsen

Kim Kærgaard

Ernst Madsen

Ernst Madsen

Kim Kærgaard

Ove Svendstrup

Kim Kærgaard

Kim Kærgaard

Ove Svendstrup

Sigfred Andersen

Ove Svendstrup

Ove Svendstrup

Sigfred Andersen

Michael Madsen

Sigfred Andersen

Sigfred Andersen

Michael Madsen

Ole Fris

Michael Madsen

Ole Fris

Ole Fris

Villy Bertelsen

Ole Fris

Villy Bertelsen

Villy Bertelsen

Kenneth Froch

Villy Bertelsen

Kenneth Froch

Kenneth Froch

Finn Jacobsen

Kenneth Froch

Finn Jacobsen

Finn Jacobsen

Aksel Jacobsen

Finn Jacobsen

Aksel Jacobsen

Aksel Jacobsen

Aske Skjold Astrup

Aksel Jacobsen

Jørgen H Jensen

Aske Skjold Astrup

Niels Jørgen Jørgensen

Aske Skjold Astrup

Ole Madsen

Jørgen H Jensen

Mads S Andersen

Ole Madsen

Niels Jørgen Jørgensen

Ole Madsen

Nicolai Pedersen

Niels Jørgen Jørgensen

Bent Hjuler Sørensen

Niels Jørgen Jørgensen

Helge Nielsen

Bent Hjuler Sørensen

Mads S Andersen

Bent Hjuler Sørensen

Ryan

Mads S Andersen

Nicolai Pedersen

Mads S Andersen

 

Nicolai Pedersen

Mads Emil

Ryan

 

Mads Emil

Helge Nielsen

Alex

Ole

Jørgen

Kim

Helge

kim

Helge

Alex

Andejagter på golfbanen 2021

 

2. september

23. september

1

Jesper Andersen

Jesper Andersen

2

Allan Overgaard

Allan Overgaard

3

Michael Madsen

Michael Madsen

4

Mads Andersen

Mads Andersen

5

Kenneth Froch

Kenneth Froch

6

Mads Emil

Mads Emil

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

Parole på golfbanejagter

Jagtleder:

 • Husk Jagtfiskal
 • Velkomst
 • Gyldigt jagttegn fremvises af alle – kan der ikke fremvises gyldigt jagttegn,

kan der ikke deltages i jagten med våben før jagttegnet forevises jagtlederen.

 • Alle jægere skal bære noget der er signalfarvet.
 • Hunde skal bære enten klokke eller noget der er signalfarvet.

Jagtens afvikling

 • Den tildelte post er fast, og må ikke forlades før såten er blæst af
 • Giv tegn til naboposterne om hvor du står.
 • Der må skydes når naboposten er sat af, og at det i øvrigt er forsvarligt.
 • Geværet må under ingen omstændigheder føres igennem skyttekæden.
 • Pas på med lave skud specielt hvor der må skydes ind i såten (gælder også drivere).
 • Patronhylstre opsamles.
 • Der må ikke skydes efter at såten er blæst af.
 • Mellem såterne bæres våbnet tomt, og med åbent lås eller knækket.
 • Vi er på offentlige arealer, hvor publikum har ret til at færdes, vis hensyn til gæsterne, man kan knække sit gevær, og bede gæsterne vente.

Der må i dag skydes alt efter jagtloven:

Restriktioner:

 • Fasanhøne er fredet
 • Der må skydes 1 stk. Råvildt pr. jæger, indtil andet besluttes.
 • Såfremt der skydes på råvildt som ikke er leveret, må man ikke skyde til mere råvildt på denne post.
 • Forbiskud til råvildt kr. 50,00. Ræv max. Kr. 25,00
 • Bøde kr. 100,00 ved leveret vildt med restriktioner iht. parole.
 • Alle forbiskud meddeles til jagtlederen med angivelse af skud.
 • Eftersøgning på egen hånd, må ikke finde sted.
 • Forsvarlige skudafstande i sideskud (max):

• råvildt 20 mtr.      • fugle 30 mtr.      • ræv 25 mtr.      • hare 30 mtr.

 • Hagl størrelse til hårvildt, her henstiller vi til str. 3 eller større

 

 • Bengæt: ben + patronforbrug: kr. 10,00 pr. gæt.
 • Jagtdagen afsluttes med vildtparade, og aktion over skudt vildt.
 • Alle kan købe.
 • Såfremt rålam ikke kan opnå mindste pris kr. 300,00 og buk/råer kr.
 • 400,00 skal skytten købe.

Knæk og bræk

Timring-Vildbjerg Jagtforening 24 august 2021

Regler for salg og lodtrækning af foreningens jagter

Golfbanen

Jagterne sælges efter lodtrækning på foreningens årlige generalforsamling 

Har man ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen, men ønsker at deltage i lodtrækningen, skal man inden generalforsamlingen tilkendegive dette til bestyrelsen.

Kun medlemmer af Timring-Vildbjerg Jagtforening kan deltage i lodtrækningen af jagterne

Er kontingent ikke betalt rettidigt skal der medbringes kvittering for betalingen ellers kan der ikke deltages i lodtrækningen om jagterne.

Vi henstiller til, at man kun deltager i lodtrækningen, så vidt man påtænker selv at deltage i jagten.

Deltager jagttegnsløsere i lodtrækningen og efterfølgende ikke består prøven, køber bestyrelsen jagterne tilbage og derefter sættes disse til salg, og kan købes af øvrige medlemmer af jagtforeningen. 

Deltagelse i lodtrækningerne og køb af en jagt er bindende.

Evt. overskydende jagter ved lodtrækningen, sættes efter generalforsamlingen til salg på foreningens hjemmeside og kan frit købes af foreningens medlemmer ved kontakt med kassereren, Bestyrelsen kan af disse tilbageholde enkelte jagter.

Hver jæger, som køber jagter, er økonomisk forpligtiget fra 1.8-31.7 det følgende år.

Såfremt en jæger forbryder sig, er det bestyrelsen som beslutter sanktioner over for denne.

Såfremt en jæger er forhindret i at benytte sin golfbanejagt, har man lov at videregive eller sælge sin jagt til et andet medlem af Timring-Vildbjerg Jagtforening.

Jagterne betales senest 1. marts samme år.
Betalingen kan foregå via netbank til konto eller kontant.

På Golfbanen må der afholdes 4 jagter pr. jagtsæson fra solopgang til kl. 12.00.
Alle sedler med navne på deltagerne i lodtrækningen lægges i en bowle og bliver trukket op en gang. Den rækkefølge der bliver trukket første gang beholdes til de øvrige jagter indtil alle jagter er besat.

Resterende beløb i jagtlejekontrakten betales af foreningens hovedkasse, og dækkes ind ved ben gæt, vildtsalg, bøder samt salg af andejagter.
Der påsættes forlods 2 bestyrelsesmedlemmer som jagtleder for hver jagtdag. Parolen oplæses ved hver jagt.

Der må skydes alt efter jagtloven. Bestyrelsen kan indføre restriktioner som vil fremgå af parolen.
Det er valgfrit hvilke hagltyper der benyttes.

Bukkepürsch på Golfbanen

Hvert år trækkes lod om 9 pladser, som opdeles i perioder og rækkefølgen følger lodtrækningen fortløbende

Prisen for skudt buk kr. 400,00.

 

Andejagter på golfbanen


Der afholdes 2 andejagter som fordeles ved lodtrækning mellem alle foreningens medlemmer som ønsker at deltage. 

Pris på andejagterne er kr.30,00 pr jagt som betales på generalforsamlingen.

 

 

 

Kronvildt / Dåvildt / Bukkepürsch på Præstbjerg

Hvert år trækkes lod om 2 pladser til bukkepürsen, den ene plads trækkes ud af lodderne ved generalforsamlingen, den anden plads trækkes af riffeludvalget.

Prisen for skudt buk kr. 400,00.

Der trækkes yderligere lod om 2 pladser til riffeljagten på krondyr / Dåvildt på Præstbjerg.

Der afregnes dagspris pr. kg. Brækket vægt af dyret

Obs! Man kan ikke både have en krondyr pürsch og en bukkejagt på Præstbjerg.

 

Knudmosejagten

Der trækkes hvert år lod om 2-3 pladser (afhængig af medlemstal) har man deltaget i jagten i ét år, kan man ikke deltage i lodtrækningen de efterfølgende 2 år.


Timring den 09.11.2021