Foreningsjagter

Jagter på golfbanen / ved vandværket 2019/2020

Jagt på golfbanen

Lørdag den 19. oktober

Flemming

Kristiansen

Svend

Andersen

Niels J.

Andersen

Niels Jørn

Jørgensen

Ole

Madsen

Mads Slot

Andersen

Aksel

Jakobsen

Preben

Rokkjær

Thomas

Aarhus

Finn Sønderby

Jakobsen

Bent

Andersen

Jan

Kristensen

Leif

Jensen

Sigfred

Andersen

Nicolai

Pedersen

Jacob Mærsk

Jensen

Per

Pedersen

Kim

Kjærgaard

Emil Fris

Nielsen

Rikke Linneberg

Wittrup

 

Søndag den 10. november

Erik Bjerre

Andersen

Johannes Lund

Pedersen

Ole Fris

Nielsen

Cecilie

Madsen

Kasper Friis

Kristensen

Kurt Riis

Jensen

Ove

Svenstrup

Michael

Wittrup

Villy

Bertelsen

Mads-Emil

Mogensen

Bjørn Friis

Nielsen

Jacob Mærsk

Jensen

Leif

Jensen

Mads Slot

Andersen

Nicolai

Pedersen

Rikke Linneberg

Wittrup

Flemming

Kristiansen

Jan

Kristensen

Thomas

Aarhus

Niels J.

Andersen

 

 

 

Lørdag den 7. december

Preben

Rokkjær

Finn Sønderby

Jakobsen

Per

Pedersen

Ole

Madsen

Kim

Kjærgaard

Emil Fris

Nielsen

Niels Jørn

Jørgensen

Aksel

Jakobsen

Sigfred

Andersen

Bjørn Friis

Nielsen

Erik Bjerre

Andersen

Villy

Bertelsen

Rikke Linneberg

Wittrup

Ove

Svenstrup

Thomas

Aarhus

Kurt Riis

Jensen

Mads Slot

Andersen

Flemming

Kristiansen

Jacob Mærsk

Jensen

Kasper Friis

Kristensen

 

Vandværksjagten

Lørdag den 4. januar

Leif

Jensen

Ole Fris

Nielsen

Cecilie

Madsen

Nicolai

Pedersen

Jan

Kristensen

Johannes Lund

Pedersen

Michael

Wittrup

Mads-Emil

Mogensen

Erik Bjerre

Andersen

Villy

Bertelsen

Ole

Madsen

Sigfred

Andersen

Thomas

Aarhus

Aksel

Jakobsen

Kim

Kjærgaard

Rikke Linneberg

Wittrup

Bjørn Friis

Nielsen

Kasper Friis

Kristensen

Finn Sønderby

Jakobsen

Emil Fris

Nielsen

 

 

 

Bukkejagt på Golfbanen 2019

Bukkejagt koster 350,- kr. betalingsfrist 1. marts 2019. - Pris for skudt buk 400,- kr.

Jagterne kan byttes imellem deltagerne intil 15 april herefter kan der ikke byttes mere

Fremvisning af terræn og områdeinddeling A – B og C foretages ca. 1 maj samt udlevering af udfyldt skema

Ved afgivelse af skud kontaktes formanden

Evt. eftersøgning betales af skytten - her kontaktes formanden omgående

Schweisshunde mob. Niels 40379713 - Morten 61799748

Indskydning og godkendelse af riffel foretages ved et af riffeludvalgets arrangementer.

 

Hold

Kort nr.

Navn

16 maj

20 maj

21 maj

27 maj

28 maj

3 juni

4 juni

10 juni

11 juni

17 juni

 

18 juni

24 juni

25 juni

1 juli

2 juli

8 juli

9 juli

15 juli

 

a1

1

Mads Sloth

a1

 

 

c1

 

 

b1

 

 

b1

2

Michael Wittrup

b1

 

 

a1

 

 

c1

 

 

c1

3

Niels J. Andersen (GUF)

c1

 

 

b1

 

 

a1

 

 

a2

4

Nikolaj Pedersen

 

a2

 

 

c2

 

 

b2

 

b2

5

Per Pedersen

 

b2

 

 

a2

 

 

c2

 

c2

6

Jacob Mærsk

 

c2

 

 

b2

 

 

a2

 

a3

7

Marinus Relund

 

 

a3

 

 

c3

 

 

b3

b3

8

Preben Rokkjær

 

 

b3

 

 

a3

 

 

c3

c3

9

Finn Jakobsen

 

 

c3

 

 

b3

 

 

a3

  1. suppleant. Ole Madsen 

  2. suppleant. Jørgen Hvass Jensen                            

Andejagter

Andejagter skovsøen den 5. september og den 26. september

Jesper Andersen

Cecilie Madsen

Emil Fris Nielsen

Johannes Pedersen

John Ø. Madsen

Mads Sloth Andersen

Mads Emil Mogensen

Rikke Wittrup

Nicolai Pedersen

Marius Relund

Benny Plesner

Parole på golfbanejagter

Velkomst

Gyldigt jagttegn fremvises af alle – kan der ikke fremvises gyldigt jagttegn, kan der ikke deltages i jagten med våben før jagttegnet forevises jagtlederen. Alle jægere skal bære noget der er signalfarvet. Hunde skal bære enten klokke eller noget der er signalfarvet.
Jagten drives på golfbanen.
Posterne afsættes af:
Den tildelte post er fast, og må ikke forlades før såten er blæst af
Giv tegn til naboposterne om hvor du står.
Der må skydes når naboposten er sat af, og at det i øvrigt er forsvarligt.
Geværet må under ingen omstændigheder føres igennem skyttekæden.
Pas på med lave skud specielt hvor der må skydes ind i såten (gælder også drivere).
Patronhylstre opsamles.
Der må ikke skydes efter at såten er blæst af.
Mellem såterne bæres våbnet tomt, og med åbent lås eller knækket.
Vi er på offentlige arealer, hvor publikum har ret til at færdes, vis hensyn til gæsterne, man kan knække sit gevær, og bede gæsterne vente.
Der må i dag skydes alt efter jagtloven:
Restriktioner:
Fasanhøne
Der må skydes 1 stk. Råvildt pr. jæger, indtil andet besluttes.
Såfremt der skydes på råvildt som ikke er leveret, må man ikke skyde til mere råvildt på denne post.
Forbiskud til råvildt kr. 50,00. Ræv max. Kr. 25,00
Bøde kr. 100,00 ved leveret vildt med restriktioner iht. parole.
Alle forbiskud meddeles til jagtlederen med angivelse af skud.
Eftersøgning på egen hånd, må ikke finde sted.
Forsvarlige skudafstande i sideskud (max):
• råvildt  20 mtr.
• ræv     25 mtr.
• hare    30 mtr.
• fugle   30 mtr.
Hagl størrelse til hårvildt, her henstiller vi til str. 3 eller større
Jagtfiskal:
Bengæt: ben + patronforbrug: kr. 10,00 pr. gæt.
Jagtdagen afsluttes med vildtparade, og aktion over skudt vildt.
Alle kan købe.
Såfremt rålam ikke kan opnå mindste pris kr. 300,00 og buk/råer kr. 400,00 skal skytten købe.

Knæk og bræk
Timring-Vildbjerg Jagtforening          29 august 2019

Regler for salg af efterårsjagter

Golfbanen

Kun medlemmer af Timring-Vildbjerg Jagtforening kan købe jagter. Vi henstiller til, at man kun deltager i lodtrækningen, så vidt man påtænker selv at deltage i jagten.
Deltager jagttegnsløsere i lodtrækningen og efterfølgende ikke består prøven, køber bestyrelsen jagterne tilbage og derefter sætter dem til salg igen. 
Jagterne sælges på foreningens årlige generalforsamling.
Er kontingent ikke betalt rettidigt skal der medbringes kvittering for betalingen ellers kan der ikke købes jagter.
Jagterne betales senest 1. marts samme år.
Har man ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen, men ønsker at deltage i lodtrækningen, skal man inden generalforsamlingen tilkendegive dette til bestyrelsen.
Tilmelding om køb af en jagt er bindende.
Betalingen kan foregå via netbank til konto eller kontant.
Ikke betalte jagter fremvises herefter på foreningens hjemmeside og kan frit købes af foreningens medlemmer ved kontakt med kassereren.
Bestyrelsen kan af disse tilbageholde enkelte jagter.
På Golfbanen må der afholdes 4 jagter pr. jagtsæson fra solopgang til kl. 12.00.
Alle navne lægges i en bowle og bliver trukket op en gang. Den rækkefølge der bliver trukket første gang beholdes til de øvrige jagter indtil alle jagter er besat.

Såfremt der er mindre end 20 jægere som ønsker at købe jagterne, fordeles prisen ligeligt mellem de deltagende jægere. Eventuelle gæstekort fordeles ligeligt mellem køberne så der max. kan deltage 20 jægere. Gæstekortene skal fordeles til foreningens medlemmer.
Resterende beløb i jagtlejekontrakten betales af foreningens hovedkasse, og dækkes ind ved vildtsalg, bøder samt salg af andejagter.
Der påsættes forlods 2 bestyrelsesmedlemmer som jagtleder for hver jagtdag. Parole til hver jagt.

Der må skydes alt efter jagtloven. Bestyrelsen kan indføre restriktioner som vil fremgå af parolen.
Det er valgfrit hvilke hagltyper der benyttes.
Bukkepürsch på Golfbanen: Hvert år trækkes lod om 9 pladser, som opdeles i perioder. Prisen for skudt buk kr. 400,00.
Der afholdes 2 andejagter som fordeles ved lodtrækning mellem alle foreningens medlemmer som ønsker at deltage. Jagterne sælges på foreningens årlige generalforsamling til en pris a’ kr. 30,00.
Hver jæger, som køber jagten, er økonomisk forpligtiget fra 1.8-31.7 det følgende år.
Såfremt en jæger forbryder sig, er det bestyrelsen som beslutter sanktioner over for denne.
Såfremt en jæger er forhindret i at benytte sin golfbanejagt, har man lov at videregive eller sælge sin jagt til et andet medlem af Timring-Vildbjerg Jagtforening.


Timring den 02.01.2020